1
00:00:05,000 --> 00:00:07,166
<i>V předchozích dílech jste viděli:</i>

2
00:00:09,416 --> 00:00:11,875
<i>Myslím, že váš syn něco bral.</i>

3
00:00:11,958 --> 00:00:15,916
Můj syn se zase vzchopil.
Dokonce začal chodit na sezení.

4
00:00:16,000 --> 00:00:19,125
Možná jste si všimla,
že dnes máme malou návštěvnost.

5
00:00:19,208 --> 00:00:21,500
Dealeři rádi číhají venku.

6
00:00:21,625 --> 00:00:22,833
Tři měsíce.

7
00:00:22,916 --> 00:00:25,500
Nepiju a neberu žádný drogy. Jsem čistej.

8
00:00:25,583 --> 00:00:27,208
Co o té droze víš?

9
00:00:27,291 --> 00:00:29,750
Před pár týdny jsem byl na sezení
a jeden chlap

10
00:00:29,833 --> 00:00:31,750
se ptal, jestli si chci vydělat.

11
00:00:31,833 --> 00:00:34,416
Ale je to jen prostředník, slyšel jsem,

12
00:00:34,500 --> 00:00:36,875
-že tomu šéfuje nějaká ženská...
-Jaká?

13
00:00:37,875 --> 00:00:39,708
<i>Chodíš bosá ve sněhu,</i>

14
00:00:39,791 --> 00:00:43,833
<i>září ti oči,
jsi hrozně rychlá a silná.</i>

15
00:00:43,916 --> 00:00:44,958
<i>Co jsi zač?</i>

16
00:00:45,041 --> 00:00:49,625
Když ti něco povím, musíš slíbit,
že to nikomu neřekneš.

17
00:00:50,750 --> 00:00:54,833
Tvé sestře se podařil velký průlom.
Brzy se budeš cítit líp.

18
00:00:54,916 --> 00:00:58,000
Díky, že mu děláš naděje.
Vážím si toho.

19
00:00:58,083 --> 00:00:59,000
Nejsi jako tvůj táta.

20
00:00:59,083 --> 00:01:01,958
Na co on potřeboval léta,
tys zvládla za pár týdnů.

21
00:01:02,500 --> 00:01:03,875
<i>Vsázím na tebe.</i>

22
00:01:10,750 --> 00:01:13,916
-Co tady děláte?
-Pane, já jsem jen řidič.

23
00:01:14,000 --> 00:01:17,250
........