1
00:00:00,508 --> 00:00:02,176
V minulých dílech jste viděli...

2
00:00:02,259 --> 00:00:04,679
Tvoje kamarádky
vědí o tajném ctiteli?

3
00:00:04,762 --> 00:00:08,765
-Ty myslíš, že jsi to ty?
-Jo. Nejsem?

4
00:00:08,848 --> 00:00:11,727
Prý rozjíždíte tu
Sheldonovu databázi grantů.

5
00:00:11,811 --> 00:00:14,772
-Mám na tom značný podíl.
-Sheldon se o vás nezmínil.

6
00:00:14,855 --> 00:00:17,525
Ovšemže se nezmínil,
ten mrňavý chamtivec.

7
00:00:17,607 --> 00:00:20,402
Hledáme sponzora,
ne partnera.

8
00:00:20,486 --> 00:00:22,153
Chci být u toho procesu.

9
00:00:22,238 --> 00:00:23,905
Ale vedu to já, dobře?

10
00:00:23,990 --> 00:00:26,283
-Zfalšovala NASA přistání na Měsíci?
-Ne.

11
00:00:26,367 --> 00:00:28,034
To jsem si myslel
ještě před rokem.

12
00:00:28,119 --> 00:00:29,537
Užijeme si tolik zábavy.

13
00:00:32,498 --> 00:00:35,835
Data vstupují sem
a rozdělují se do tří tabulek.

14
00:00:35,917 --> 00:00:38,378
Nazval jsem je X1, X2, X3.

15
00:00:38,462 --> 00:00:39,713
Dobře.

16
00:00:39,796 --> 00:00:43,258
A tady pak ta data
projdou normalizací,

17
00:00:43,342 --> 00:00:45,969
čímž se vyhneme
duplicitním datovým polím.

18
00:00:46,052 --> 00:00:47,345
<i>Už to mám.</i>

19
00:00:47,429 --> 00:00:49,390
-Děda Grant.
-Co?

20
00:00:49,472 --> 00:00:51,975
Jméno naší společnosti:
Děda Grant.

21
00:00:52,059 --> 00:00:56,564
Je to přitažlivé, elegantní
a může se s tím kdokoliv ztotožnit.

22
00:00:56,647 --> 00:00:57,814
........