1
-00:00:00,100 --> 00:00:02,940
{\an8}Jde o kolektivní vědomí, přenos vědomostí.

2
00:00:03,260 --> 00:00:06,580
{\an8}Chtěla, abych si ublížila.
Nejspíš mě vnímá jako hrozbu.

3
00:00:06,860 --> 00:00:10,500
Tamten? To je jen nezdanitelných 30 táců
ze státní kasy ročně.

4
00:00:10,580 --> 00:00:13,660
<i>Zoe, řídím se vaší radou. Odjíždíme.</i>

5
00:00:14,340 --> 00:00:17,420
- Maminka už mě nemá ráda.
- To víš, že má.

6
00:00:18,020 --> 00:00:19,700
Ne. Ale ty máš.

7
00:00:19,780 --> 00:00:21,820
Sunny, prosím.

8
00:00:43,860 --> 00:00:47,260
<i>Svět se neustále mění.
Živočišné druhy se vyvíjejí...</i>

9
00:00:47,340 --> 00:00:50,220
<i>Kolonie potřebují území.
A využívají při tom...</i>

10
00:00:50,300 --> 00:00:52,620
<i>...celé lesy
a dokonce i živočišnou říši...</i>

11
00:01:13,460 --> 00:01:15,540
<i>Čím rychleji se planeta mění,</i>

12
00:01:15,620 --> 00:01:17,580
<i>tím hůře s ní evoluce drží tempo.</i>

13
00:01:17,660 --> 00:01:19,300
<i>Proces přirozeného výběru...</i>

14
00:01:19,380 --> 00:01:22,180
<i>Nepozorovaně naklade vejce
do cizího hnízda...</i>

15
00:01:22,260 --> 00:01:24,060
<i>...v řekách, džunglích i pouštích...</i>

16
00:01:24,140 --> 00:01:27,940
<i>...než se objeví nová forma života,
která jej nahradí.</i>

17
00:01:53,740 --> 00:01:57,300
<i>Maminka je pryč a já nevím, kam jela.</i>

18
00:01:58,220 --> 00:02:02,340
<i>Odvezla mě k tomu domu a řekla mi,
že tady budu šťastnější.</i>

19
00:02:02,820 --> 00:02:06,140
<i>Pořád plakala a mně z toho bylo smutno.</i>

20
00:02:07,100 --> 00:02:11,660
<i>Nechtěla jsem, aby odjela.
Řekla jsem jí to, ale ona neposlouchala.</i>

21
00:02:16,260 --> 00:02:17,580
Tady je máme.

22
00:02:19,060 --> 00:02:20,780
A pak najednou nic.

23
00:02:20,860 --> 00:02:23,420
........