1
00:00:01,501 --> 00:00:02,627
Můžu si vzít koblihu?

2
00:00:03,128 --> 00:00:04,504
Mluvíš se mnou?

3
00:00:04,587 --> 00:00:07,007
Hej. To mluvíš se mnou?

4
00:00:07,966 --> 00:00:10,093
Určitě mluví se mnou. Nikdo jiný tu není.

5
00:00:10,176 --> 00:00:12,053
S tebou. Můžu si, prosím, vzít koblihu?

6
00:00:12,137 --> 00:00:13,638
Jo, prosím.

7
00:00:13,722 --> 00:00:16,683
Melissa neumí parodovat.

8
00:00:17,475 --> 00:00:19,060
A my se jí to bojíme říct.

9
00:00:19,853 --> 00:00:22,355
- Zrovna děláme jeden druhého.
- Poznali jste to?

10
00:00:22,856 --> 00:00:26,109
Pojďte si vzít koblihu.
No tak. Dokud jsou čerstvé.

11
00:00:26,192 --> 00:00:27,861
Zcela nepřekvapivě nemám koblihy rád.

12
00:00:27,944 --> 00:00:30,363
Proto tvou nabídku odmítám.

13
00:00:31,489 --> 00:00:32,824
Ve skutečnosti je miluju.

14
00:00:33,450 --> 00:00:37,203
Přijdeš si do mého domu v den,
kdy se má kobliha vdává,

15
00:00:37,287 --> 00:00:39,330
a chceš po mně smaženku.

16
00:00:42,333 --> 00:00:43,793
- Jen jednu?
- Jo.

17
00:00:43,877 --> 00:00:44,794
Ty se vrátíš.

18
00:00:45,628 --> 00:00:47,630
Život je jako krabice s kob…

19
00:00:47,714 --> 00:00:49,758
Melisso, neumíš napodobovat.

20
00:00:51,301 --> 00:00:52,635
Nedostaneš koblihu.

21
00:00:52,719 --> 00:00:54,596
Jo. To bylo dobré.

22
00:00:54,679 --> 00:00:57,390
Základka Willarda Abbotta

23
00:00:57,474 --> 00:01:00,018
STÁTNÍ ŠKOLA
WILLARDA R. ABBOTTA

24
00:01:00,101 --> 00:01:02,729
TÝM – MOTIVACE – INOVACE
........