1
00:00:23,774 --> 00:00:30,447
OSTROV TVARŮ

2
00:00:34,660 --> 00:00:36,870
<i>Další krásný den na ostrově.</i>

3
00:00:38,163 --> 00:00:44,127
<i>V takováto rána si Kulička,
Kostka a Jehlan dávají sraz u pláže</i>

4
00:00:44,211 --> 00:00:46,630
<i>a snídají donuty a kakao.</i>

5
00:00:50,926 --> 00:00:53,887
Mě už ty donuty unavují!

6
00:00:55,848 --> 00:00:58,809
Jehlane, jak jako unavují?

7
00:00:58,892 --> 00:01:01,478
Kvůli tomu namáčení. Pořád dokola.

8
00:01:01,562 --> 00:01:03,564
Je to otrava. Je to nuda.

9
00:01:03,647 --> 00:01:06,275
Kdo má na to čas je pořád namáčet?

10
00:01:06,358 --> 00:01:08,110
Tak je nenamáčej.

11
00:01:08,193 --> 00:01:11,154
Když je nenamočím, nejsou dobré.

12
00:01:11,238 --> 00:01:15,492
- Tak je namáčej.
- Posloucháš mě? Já je namočené chci.

13
00:01:15,576 --> 00:01:17,578
Ale nechci to dělat.

14
00:01:19,371 --> 00:01:23,417
Mám nápad. Sestrojím něco,
co to bude namáčet za mě.

15
00:01:23,500 --> 00:01:26,795
Jednoduchý namáčecí stroj. Jo! Skvělé!

16
00:01:26,879 --> 00:01:29,214
Už je nebudu muset namáčet.

17
00:01:29,298 --> 00:01:35,137
Díky namáčeči
budu moct ráno hezky odpočívat.

18
00:01:37,973 --> 00:01:38,974
Musím jít.

19
00:01:39,057 --> 00:01:41,226
Tak jo.

20
00:01:41,310 --> 00:01:43,562
Ale nenech se unést.

21
00:01:48,609 --> 00:01:53,405
Jak to jako myslíš,
abych se nenechal unést?

22
00:01:53,488 --> 00:01:55,908
<i>Kulička to nechtěla říkat,</i>

23
00:01:55,991 --> 00:02:00,579
<i>ale i když má Jehlan malý nápad,
často se nechá unést.</i>

24
00:02:00,662 --> 00:02:03,248
........