1
00:00:16,416 --> 00:00:20,625
INSPIROVÁNO SKUTEČNÝM PŘÍBĚHEM

2
00:00:25,208 --> 00:00:29,500
TURÍN
3. LISTOPADU 1883

3
00:00:39,666 --> 00:00:41,291
{\an8}Adele? Kde je Adele?

4
00:00:41,833 --> 00:00:43,208
{\an8}Neviděl ji někdo?

5
00:00:43,791 --> 00:00:45,333
{\an8}Už to konečně schovejte.

6
00:00:45,416 --> 00:00:46,750
{\an8}Adele tu dnes není.

7
00:00:47,416 --> 00:00:50,083
{\an8}Vezmeš to za ni. Obleč si kostým.

8
00:00:50,166 --> 00:00:51,958
{\an8}Všichni na jeviště. Rychle.

9
00:01:08,375 --> 00:01:09,916
{\an8}Ztratil se klíč od skladu.

10
00:01:10,000 --> 00:01:12,416
{\an8}- Použij univerzální. Pak ho vrať.
- Díky.

11
00:01:29,250 --> 00:01:30,250
{\an8}Dělej. Už končí.

12
00:01:58,375 --> 00:02:01,125
PRÁVO PODLE LIDIE POËT

13
00:02:12,833 --> 00:02:13,750
Jaké to bylo?

14
00:02:13,833 --> 00:02:17,416
Úctyhodný výkon
s určitým prostorem pro zlepšení.

15
00:02:17,500 --> 00:02:20,750
„Prostorem pro zlepšení“?
Tak na to se podíváme.

16
00:02:27,708 --> 00:02:31,875
ZÁKONY A VYHLÁŠKY
CRIVELLARI – TRESTNÍ ZÁKONÍK

17
00:02:34,833 --> 00:02:36,833
ROZHODNUTÍ NEJVYŠŠÍHO SOUDU

18
00:02:36,916 --> 00:02:39,291
TRESTNÍ ZÁKONÍK
ITALSKÉHO KRÁLOVSTVÍ

19
00:02:41,416 --> 00:02:43,250
- Ale ne.
- Slečno Poët.

20
00:02:43,333 --> 00:02:46,000
Musím otevřít. To je paní domácí.

21
00:02:46,083 --> 00:02:47,500
To je domácí.

22
00:02:48,125 --> 00:02:48,958
Počkej.

23
00:02:51,708 --> 00:02:53,250
Vím, že tam jste.

24
........