1
00:00:36,781 --> 00:00:38,741
Nákladní loď na deseti stupních.

2
00:00:38,821 --> 00:00:40,461
Příď nalevo, poloha 90,

3
00:00:40,541 --> 00:00:43,181
protivníkova rychlost 12 uzlů,
dvanáct set.

4
00:00:43,261 --> 00:00:44,541
Kormidlo doleva!

5
00:00:44,621 --> 00:00:47,101
Nový kurz: nula tři čtyři!

6
00:00:47,701 --> 00:00:49,981
Hlavně 1 a 2
připravit na střelu po hladině.

7
00:00:50,061 --> 00:00:52,941
Hlavně 1 a 2
připravit na střelu po hladině!

8
00:00:53,021 --> 00:00:57,261
Hej rup, hej rup, hej rup!

9
00:00:57,341 --> 00:00:59,381
A stop! Odjistit!

10
00:00:59,461 --> 00:01:01,381
A ke zdi! Vepředu dolů!

11
00:01:02,621 --> 00:01:03,661
A dopředu!

12
00:01:05,581 --> 00:01:07,581
Dovnitř! Dovnitř, dovnitř!

13
00:01:13,301 --> 00:01:15,621
Hlavně 1 a 2 připraveny ke střele.

14
00:01:15,701 --> 00:01:19,421
Hlavně 1 a 2 připraveny ke střele
po hladině, pane kapitáne.

15
00:01:23,021 --> 00:01:24,141
Hlaveň jedna

16
00:01:24,741 --> 00:01:25,541
palte!

17
00:01:25,621 --> 00:01:26,901
Hlaveň jedna palte!

18
00:01:31,781 --> 00:01:33,541
Hlaveň dva palte!

19
00:01:33,621 --> 00:01:35,621
Hlaveň dva palte!

20
00:01:41,381 --> 00:01:46,621
Padesát dva, 53, 54, 55.

21
00:01:55,141 --> 00:01:57,061
Zásah doprostřed, pane kapitáne.

22
00:01:59,461 --> 00:02:01,061
Jo!

23
00:02:02,741 --> 00:02:05,621
Jo, chlapi! Dvanáctý zásah sokolů!

24
00:02:22,781 --> 00:02:24,061
Winterbergu!

........