1
00:00:27,500 --> 00:00:30,708
STAR WARS:
VADNÁ VÁRKA

2
00:00:30,791 --> 00:00:34,083
Překonávání

3
00:01:33,583 --> 00:01:37,333
Podle souřadnic od Cid
je tohle ten důl, co koupila.

4
00:01:37,416 --> 00:01:39,875
A co tu máme dělat my?

5
00:01:39,958 --> 00:01:44,208
Zjistit, jestli je tu ipsium.
Po rafinaci je neskutečně cenné.

6
00:01:44,291 --> 00:01:49,041
V surové formě
jde o silně hořlavý minerál.

7
00:01:49,125 --> 00:01:53,875
- Je jako aktivní termální detonátor.
- To zní nebezpečně.

8
00:01:54,500 --> 00:01:55,750
Krása.

9
00:02:18,583 --> 00:02:19,583
Problém?

10
00:02:20,833 --> 00:02:23,666
Bouře se vzdaluje.
Měli bychom být v pohodě.

11
00:02:24,708 --> 00:02:26,625
Techu, my vytěžíme ipsium.

12
00:02:26,708 --> 00:02:29,250
Bourači, Omego, vy hlídkujete.

13
00:02:29,333 --> 00:02:30,708
My oba?

14
00:02:30,791 --> 00:02:36,583
Bez Echa máme o člověka méně.
Bourač musí asistovat s činností v dole.

15
00:02:37,125 --> 00:02:39,541
Vy tři jděte. Já budu hlídkovat.

16
00:02:39,625 --> 00:02:43,541
Sama ne. Cid nás varovala,
že tu jsou pytláci.

17
00:02:43,625 --> 00:02:46,250
Mějte oči na stopkách.
Kdyby něco, ozvěte se.

18
00:03:08,166 --> 00:03:11,833
Moje přístroje neukazují
žádnou větší přítomnost ipsia.

19
00:03:12,708 --> 00:03:16,958
Zdá se, že Cid převezli
a ona koupila vytěžený důl.

20
00:03:17,041 --> 00:03:19,916
Pokračuj. Získáme, co půjde.

21
00:03:29,875 --> 00:03:32,291
Počkej. Mám slabý signál.

22
00:03:38,375 --> 00:03:39,375
Tam.

23
........