1
00:00:27,500 --> 00:00:30,708
STAR WARS: CHYBNÁ VÁRKA

2
00:00:30,791 --> 00:00:34,083
Prechod

3
00:01:33,583 --> 00:01:37,333
Podľa Cidiných súradníc
je toto baňa, ktorú kúpila.

4
00:01:37,416 --> 00:01:39,875
A čo s ňou máme urobiť?

5
00:01:39,958 --> 00:01:44,208
Vyťažiť z nej ipsium.
Spracované je nesmierne cenné.

6
00:01:44,291 --> 00:01:49,041
Avšak v surovom stave
je tento minerál veľmi výbušný

7
00:01:49,125 --> 00:01:50,916
ako tepelný detonátor.

8
00:01:52,375 --> 00:01:53,875
To znie nebezpečne.

9
00:01:54,500 --> 00:01:55,750
Tak sa mi to páči.

10
00:02:18,583 --> 00:02:19,583
Problém?

11
00:02:20,833 --> 00:02:23,666
Búrka sa od nás vzďaľuje.
Malo by to byť v poriadku.

12
00:02:24,708 --> 00:02:26,625
Tech, vyťažíme to ipsium.

13
00:02:26,708 --> 00:02:29,250
Mlátič, Omega, buďte na pozore.

14
00:02:29,333 --> 00:02:30,708
Obaja?

15
00:02:30,791 --> 00:02:32,416
Bez Echa nám jeden chýba.

16
00:02:32,500 --> 00:02:36,583
Potrebujeme, aby nám Mlátič
pomohol s ťažbou v bani.

17
00:02:37,125 --> 00:02:39,541
Choďte vy traja. Ja budem dávať pozor.

18
00:02:39,625 --> 00:02:43,541
Sama nie. Cid nás varovala
pred pytliakmi v tejto oblasti.

19
00:02:43,625 --> 00:02:46,250
Majte oči otvorené a hláste sa,
keď niekoho uvidíte.

20
00:03:08,166 --> 00:03:11,833
Moje snímky nezachytávajú
zjavnú prítomnosť ipsia.

21
00:03:12,708 --> 00:03:16,958
Zdá sa, že Cid oklamali,
aby kúpila už vyťaženú baňu.

22
00:03:17,041 --> 00:03:19,916
Ešte rob snímky.
Vyťažíme, kde sa bude dať.

23
00:03:29,875 --> 00:03:32,291
........