1
00:00:36,781 --> 00:00:39,541
Na desiatich stupňoch nový cieľ,
nastaviť kurz,

2
00:00:39,741 --> 00:00:43,221
ľavobok 90, rýchlosť 12 uzlov,
vzdialenosť 1 200 metrov.

3
00:00:43,341 --> 00:00:47,421
Kormidlo ťažko na ľavobok.
Nový kurz nula, tri, štyri!

4
00:00:47,581 --> 00:00:50,141
Torpéda jeden
a dva pripraviť k odpalu.

5
00:00:50,221 --> 00:00:52,741
Torpéda jedna
a dva, pripraviť k odpalu!

6
00:00:52,901 --> 00:00:58,341
Raz, dva! Stop!

7
00:00:58,421 --> 00:01:03,741
Uvoľniť! Na stranu! Dole! Dopredu!

8
00:01:05,621 --> 00:01:07,581
Vložte ho dovnútra! Pohyb!

9
00:01:13,261 --> 00:01:15,621
Torpéda jedna
a dva pripravené k paľbe!

10
00:01:15,821 --> 00:01:19,101
Torpéda jedna
a dva pripravené k paľbe, pane!

11
00:01:23,141 --> 00:01:25,421
Jednotka páľ!

12
00:01:25,581 --> 00:01:27,101
Jednotka páľ!

13
00:01:31,741 --> 00:01:33,501
Dvojka páľ!

14
00:01:33,941 --> 00:01:35,421
Dvojka páľ!

15
00:01:41,341 --> 00:01:42,501
<i>Päťdesiatdva,</i>

16
00:01:42,581 --> 00:01:46,221
päťdesiattri, päťdesiatštyri,
päťdesiatpäť.

17
00:01:55,221 --> 00:01:56,581
Zasiahli sme stred lode.

18
00:01:59,421 --> 00:02:02,501
Áno!

19
00:02:02,621 --> 00:02:05,581
Áno, chlapi. 12 zásahov pre sokolov!

20
00:02:22,821 --> 00:02:23,861
Winterberg!

21
00:02:25,821 --> 00:02:27,781
Je tam príliš veľa ľudí!

22
00:02:27,901 --> 00:02:29,621
A žien a detí!

23
00:02:32,101 --> 00:02:33,941
Toto nebola nákladná loď.

........