1
00:00:12,583 --> 00:00:15,166
<i>Pro vás bankomaty,</i>

2
00:00:15,250 --> 00:00:17,166
<i>- co nám vydělávají!</i>
- O! T! M!

3
00:00:17,250 --> 00:00:19,041
- Bavíte se dobře?
- O! T! M!

4
00:00:19,125 --> 00:00:20,291
Jo!

5
00:00:20,375 --> 00:00:23,333
- O! T! M!
- Dnes si uděláme parádní večer!

6
00:00:23,416 --> 00:00:26,125
- O! T! M!
- Tak jo! Jdeme na to!

7
00:00:27,416 --> 00:00:28,833
Mockrát děkujeme!

8
00:00:28,916 --> 00:00:29,916
Mockrát děkujeme!

9
00:00:30,666 --> 00:00:32,958
Jste boží! Fakt jste mi zvedly náladu!

10
00:00:33,041 --> 00:00:35,583
Vážně? To mám radost.

11
00:00:35,666 --> 00:00:37,083
Přijďte zas!

12
00:00:37,958 --> 00:00:39,083
Tak jo. Další.

13
00:00:42,875 --> 00:00:44,250
LÍSTKY NA PODÁNÍ RUKY

14
00:00:50,916 --> 00:00:52,166
Mám sto lístků.

15
00:00:58,375 --> 00:01:00,000
To je báječné.

16
00:01:00,083 --> 00:01:03,375
Tak to dělá pět minut
podávání rukou. Prosím.

17
00:01:03,458 --> 00:01:05,958
Sto lístků na podání ruky.

18
00:01:09,041 --> 00:01:11,750
Ne, s podáváním ruky vám poděkuji.

19
00:01:12,916 --> 00:01:17,166
Ale kdysi jste tady mívali
osobu jménem Aggretsuko, že?

20
00:01:18,208 --> 00:01:21,791
Chci, abyste mě s ní spojily.

21
00:01:25,250 --> 00:01:26,083
Kdo…

22
00:01:27,500 --> 00:01:28,375
jste?

23
00:01:29,125 --> 00:01:30,625
RETSU

24
00:01:30,708 --> 00:01:34,916
........