1
00:00:38,706 --> 00:00:40,791
Na pravoboku dobrý.

2
00:01:10,571 --> 00:01:12,615
Není čeho se bát.

3
00:01:12,698 --> 00:01:14,575
Pakt je civilizovaný národ.

4
00:01:14,658 --> 00:01:16,702
Vyhrožovali, že nás potopí.

5
00:01:16,786 --> 00:01:17,995
Výstražné výstřely

6
00:01:19,205 --> 00:01:22,458
kvůli dodržování předpisů.
Pouhá formalita. Nic nám nehrozí.

7
00:01:22,541 --> 00:01:25,169
Při plavbě do Paktu
pod pohrůžkou bajonetů?

8
00:01:25,252 --> 00:01:28,297
Pakt je starý, zkorumpovaný stát.
Vše staví na penězích.

9
00:01:28,380 --> 00:01:31,467
Cokoliv si lze koupit,
včetně naší svobody.

10
00:01:31,550 --> 00:01:35,012
-Tak funguje civilizace.
-Agree, já jsem občanka Burgue.

11
00:01:35,095 --> 00:01:38,849
Ještě před pár lety jsme s nimi válčili.

12
00:01:39,850 --> 00:01:42,645
A my dva tím, kým jsme...

13
00:01:42,728 --> 00:01:44,104
Tím, kým jsme?

14
00:01:45,231 --> 00:01:47,525
Ty jsi dcera z dobré rodiny

15
00:01:47,608 --> 00:01:50,528
a já jsem bohatý.
To je vše, na čem nakonec záleží.

16
00:01:51,070 --> 00:01:52,363
Na penězích a původu.

17
00:01:54,532 --> 00:01:55,533
Dále.

18
00:01:56,367 --> 00:01:57,743
Blížíme se k přístavu, pane.

19
00:01:57,827 --> 00:01:59,495
-Kde?
-V Raguse, pane.

20
00:02:00,037 --> 00:02:00,996
Výborně.

21
00:02:02,039 --> 00:02:05,000
S těmi mám dobré styky.
Žádné potíže mít nebudeme.

22
00:02:05,751 --> 00:02:10,965
Pojď, má lásko. Je to krásné
staré město a přístav je okouzlující.

23
00:02:12,675 --> 00:02:13,759
Půjdeme nahoru?
........