1
00:00:03,657 --> 00:00:06,571
Kdo tedy jsi?

2
00:00:08,514 --> 00:00:11,171
Dostali jsme
tvou zprávu, co se...

3
00:00:12,342 --> 00:00:14,371
Tohle není Caitlin.

4
00:00:16,285 --> 00:00:21,914
- Co se děje? - To je na celkem
dlouhé a zmatené povídání.

5
00:00:21,942 --> 00:00:26,085
Což nám vůbec nevadí.

6
00:00:26,428 --> 00:00:29,514
- Tohle je...
- Říkejte mi Snowová.

7
00:00:29,650 --> 00:00:34,342
- Ty jsi jako třetí sestra Snowová?
- Barry, pamatuješ na to,

8
00:00:34,400 --> 00:00:37,457
jak jsi přišel na to,
že chce Caitlin oživit Frostovou,

9
00:00:37,485 --> 00:00:40,342
- a tak jsi jí zničil laborku?
- Neměl jsem na výběr.

10
00:00:40,714 --> 00:00:44,285
Chci tím jen říct,
že ji to nezastavilo.

11
00:00:44,340 --> 00:00:47,657
A já jí s tím začal pomáhat.
Společně jsme postavili přístroj,

12
00:00:47,685 --> 00:00:51,000
který měl oživit Frostinu
mysl v Caitlinině mysli. Ale...

13
00:00:51,085 --> 00:00:55,057
- Něco se pokazilo.
- Místo Caitlin...

14
00:00:55,110 --> 00:01:00,685
- Jsem tu teď já. - Když nejsi
Caitlin ani Frostová, kdo jsi?

15
00:01:00,714 --> 00:01:03,800
To sama nevím.

16
00:01:04,914 --> 00:01:08,571
Stejně jako vy chci
přijít na to, kdo jsem.

17
00:01:09,285 --> 00:01:13,685
Tady Snowová je nepopsaná kniha
bez jakýchkoliv vzpomínek.

18
00:01:13,771 --> 00:01:18,971
- Tak jsem ji do všeho zasvětil.
- Co se stalo s Caitlin, Marku?

19
00:01:23,171 --> 00:01:26,542
- Kde je?
- Caitlin je mrtvá, Barry.

20
00:01:26,600 --> 00:01:30,171
- Cože? - To nemůže
být pravda. - Vím, jak to zní,

21
00:01:30,228 --> 00:01:33,457
ale já vím, jak ji přivést zpět.

........