1
00:00:33,875 --> 00:00:35,250
Řekni mi něco o sobě.

2
00:00:38,458 --> 00:00:39,375
Co chceš vědět?

3
00:00:42,708 --> 00:00:43,625
Já nevím.

4
00:00:44,750 --> 00:00:45,666
Překvap mě.

5
00:00:50,208 --> 00:00:53,333
Umím vyletět střemhlav vzhůru,
když jsou mraky vysoko.

6
00:00:55,708 --> 00:00:56,541
Co?

7
00:00:58,166 --> 00:00:59,541
Chtěla jsi překvapit.

8
00:01:01,791 --> 00:01:02,791
Střílíš si ze mě.

9
00:01:20,708 --> 00:01:22,791
Měli jsme v garáži montážní jámu.

10
00:01:25,833 --> 00:01:28,833
Máma mě tam nutila sedět,
když jsem zlobil.

11
00:01:30,333 --> 00:01:31,416
Zavřel jsem oči,

12
00:01:33,541 --> 00:01:35,375
položil si ruku na srdce

13
00:01:37,458 --> 00:01:38,916
a cítil, jak zpomaluje.

14
00:01:41,833 --> 00:01:43,208
Bilo pomaleji…

15
00:01:45,666 --> 00:01:46,875
a pomaleji…

16
00:01:51,125 --> 00:01:53,291
dokud celý svět nepřestal existovat.

17
00:01:58,083 --> 00:01:59,875
Byl jsem jen já a vesmír.

18
00:02:02,708 --> 00:02:03,708
Nic víc.

19
00:02:07,291 --> 00:02:10,000
Mohl jsem v tý pitomý díře sedět hodiny.

20
00:02:15,416 --> 00:02:17,291
Asi jsem se do tebe zamiloval.

21
00:02:34,125 --> 00:02:36,500
{\an8}DÍVKA A ASTRONAUT

22
00:02:39,000 --> 00:02:41,208
MARTA
PŘÍCHOZÍ HOVOR

23
00:02:42,375 --> 00:02:44,166
<i>- Ahoj.</i>
- Ahoj.

24
00:02:47,750 --> 00:02:51,791
- Víš, kolikrát jsem ti volal?
<i>- Já vím. Promiň.</i>
........