1
00:00:14,875 --> 00:00:15,958
Tvrdili,

2
00:00:17,375 --> 00:00:19,000
že došlo k výbuchu.

3
00:00:24,291 --> 00:00:26,166
Že se nevrátíš. Že jsi mrtvý.

4
00:00:29,333 --> 00:00:30,583
Pak byl pohřeb…

5
00:00:32,750 --> 00:00:34,125
Sotva si ho pamatuju.

6
00:00:41,166 --> 00:00:43,041
Na chvíli jsem asi taky umřela.

7
00:00:45,875 --> 00:00:46,791
To mě mrzí.

8
00:00:52,541 --> 00:00:56,541
Bylo to jen pár dní, cos mi
před startem řekla, že mě miluješ.

9
00:00:57,041 --> 00:00:57,875
Niko…

10
00:01:00,583 --> 00:01:01,875
Nebylo to pár dní.

11
00:01:07,833 --> 00:01:08,791
Mám manžela.

12
00:01:10,833 --> 00:01:11,750
A dceru.

13
00:01:18,125 --> 00:01:19,333
Jste šťastní?

14
00:01:22,666 --> 00:01:24,625
Jsme spolu 30 let.

15
00:01:28,541 --> 00:01:29,375
Bogdan.

16
00:01:35,333 --> 00:01:36,416
Hajzl jeden.

17
00:01:38,916 --> 00:01:39,875
Stál při mně.

18
00:01:41,291 --> 00:01:42,375
Dodržel slovo.

19
00:01:43,916 --> 00:01:44,750
A já ne?

20
00:01:46,208 --> 00:01:47,041
Jsem tady.

21
00:01:48,333 --> 00:01:50,166
Dokončeme, co jsme začali.

22
00:01:57,041 --> 00:01:58,166
Dej mi čas.

23
00:02:02,125 --> 00:02:03,041
Potřebuju tě.

24
00:02:10,041 --> 00:02:11,333
Tady budeš v bezpečí.

25
00:02:12,125 --> 00:02:13,750
Karolina se o tebe postará.
........