1
00:00:05,000 --> 00:00:09,208
SERIÁL NETFLIX

2
00:00:36,750 --> 00:00:37,583
Jsi si jistý?

3
00:00:38,666 --> 00:00:40,708
Klid, v pohodě. Jsou to pitomci.

4
00:00:40,791 --> 00:00:41,875
Nevšimnou si toho.

5
00:00:45,583 --> 00:00:47,833
Nevadí, když ztratíš pár medvídků.

6
00:00:48,666 --> 00:00:51,083
Ale půjdeme dozadu, abys nám vysvětlil,

7
00:00:51,166 --> 00:00:53,166
kdy je zbytek.

8
00:00:54,416 --> 00:00:55,500
Jdeme!

9
00:00:57,041 --> 00:00:58,916
Pomůžeš mi s těma krabicema?

10
00:01:04,833 --> 00:01:06,416
Jak vypadá?

11
00:01:06,500 --> 00:01:10,083
Jeho rodina je z venkova,
tak si můžeš jeho věci nechat.

12
00:01:10,666 --> 00:01:11,791
Jde o to…

13
00:01:16,083 --> 00:01:18,166
{\an8}HRAČKÁŘSTVÍ U DĚDY KERMANNA

14
00:01:31,666 --> 00:01:34,708
Proto zdůrazňuji důležitost
práce v terénu.

15
00:01:34,791 --> 00:01:37,833
Je to jediný způsob,
jak ten případ rozlousknout.

16
00:01:37,916 --> 00:01:40,000
Obchodování s mopy, pánové.

17
00:01:40,083 --> 00:01:42,041
Peruánskou mafií.

18
00:01:42,750 --> 00:01:45,541
- Bez urážky, Mario.
- Jsem Bolivijec.

19
00:01:47,041 --> 00:01:48,125
Co je to „mop“?

20
00:01:48,208 --> 00:01:50,833
Jen, aby to bylo všem jasné.

21
00:01:51,916 --> 00:01:53,916
Je to čistící nástroj.

22
00:01:54,000 --> 00:01:56,541
Jsou super,
protože se nemusíš tolik ohýbat

23
00:01:56,625 --> 00:01:59,458
a umývat to dvakrát,
protože nezanechávají stopy.

24
00:01:59,541 --> 00:02:01,625
........