1
00:01:44,416 --> 00:01:45,708
Chceš si projít plán?

2
00:01:47,291 --> 00:01:48,125
Určitě?

3
00:01:49,333 --> 00:01:50,416
Jsme domluvení,

4
00:01:50,500 --> 00:01:53,208
ukradneme diamanty, prodáme je
a příští týden jsme v Kanadě.

5
00:02:16,541 --> 00:02:18,541
Takže tady máme 9,35.

6
00:02:19,291 --> 00:02:22,666
- To není špatné.
- Je to velmi hezký diamant.

7
00:02:26,458 --> 00:02:27,291
Perfektní.

8
00:02:30,875 --> 00:02:31,708
Tady je smlouva.

9
00:02:31,791 --> 00:02:33,166
Tak se na to podíváme.

10
00:02:36,750 --> 00:02:37,750
Ano, je hezký.

11
00:02:38,916 --> 00:02:40,458
Kvalitní.

12
00:02:51,916 --> 00:02:53,958
To je moje nabídka, Javiere.

13
00:02:54,625 --> 00:02:56,541
Je to cena diamantu.

14
00:02:57,541 --> 00:03:00,083
Tamhle ty mají dvojnásobnou hodnotu.

15
00:03:01,791 --> 00:03:05,500
Už žádné cestování
s hromadou peněz v kufřících.

16
00:03:05,583 --> 00:03:07,166
Jen malý pytlík v kapse

17
00:03:07,250 --> 00:03:08,208
a jsi v pohodě.

18
00:03:16,666 --> 00:03:19,000
Chris čeká, že ho okrademe. Bude to těžké.

19
00:03:20,291 --> 00:03:22,375
Ať se stane cokoli,
soustřeď se na ty diamanty.

20
00:03:23,041 --> 00:03:25,375
- Díky nim se dostaneme pryč.
- Dobře.

21
00:03:25,458 --> 00:03:26,416
Pojďme.

22
00:03:29,416 --> 00:03:30,375
A co?

23
00:03:32,208 --> 00:03:34,166
Myslíš, že tím to bude vyrovnané?

24
00:03:34,250 --> 00:03:38,833
Že zapomeneme na tu laboratoř a na drogy,
........