1
00:00:07,416 --> 00:00:10,250
Povězte mi, kdy jste Adiho viděli prvně.

2
00:00:10,333 --> 00:00:11,250
Byl takhle malý.

3
00:00:11,333 --> 00:00:13,291
- Jo. V <i>Kabhi Kabhie.</i>
- Takhle velký.

4
00:00:13,375 --> 00:00:14,208
Byl ještě dítě.

5
00:00:14,291 --> 00:00:18,250
Při natáčení <i>Kabhi Kabhie</i>
byli Adi i Udaj ještě batolata.

6
00:00:21,666 --> 00:00:23,875
Víte, když jsme byli děti

7
00:00:23,958 --> 00:00:26,000
a trávili čas na natáčení,

8
00:00:26,083 --> 00:00:29,125
já a Udaj jsme si vždycky jenom hráli.

9
00:00:29,750 --> 00:00:33,000
Asi to bylo v Gulmargu
nebo Sonmargu, kde točili <i>Silsilu,</i>

10
00:00:33,083 --> 00:00:36,458
a my s Udajem, místo toho,
abychom dávali pozor jako Adi,

11
00:00:36,541 --> 00:00:39,000
jsme si hráli s Jašovou
nejnovější věcičkou,

12
00:00:39,083 --> 00:00:43,750
prvním elektronickým výrobníkem mlhy.

13
00:00:43,833 --> 00:00:47,416
Takže zatímco oni natáčeli
skvělé písničky do <i>Silsily,</i>

14
00:00:47,500 --> 00:00:50,708
my celý den probíhali kouřem
a připadali si jako v mracích.

15
00:00:50,791 --> 00:00:57,750
<i>Kam jsme to došli,</i>

16
00:00:59,500 --> 00:01:03,333
<i>když šli jsme takhle pospolu?</i>

17
00:01:03,416 --> 00:01:04,708
- A co Adi?
- Jo.

18
00:01:04,791 --> 00:01:06,875
Jaký byl jako dítě?

19
00:01:08,375 --> 00:01:09,375
Bože.

20
00:01:11,708 --> 00:01:13,791
Musím lhát, nebo můžu říct pravdu?

21
00:01:16,958 --> 00:01:20,541
Znal jsem ho jako dítě
a neměl jsem ho rád.

22
00:01:21,333 --> 00:01:22,166
Vůbec.

23
00:01:24,166 --> 00:01:25,333
Když jsme byli děti,
........