1
00:01:41,990 --> 00:01:44,330
Milady, maršál se vrátil.

2
00:02:54,940 --> 00:02:58,240
Můj pane, těšila jsem se na tvůj návrat.

3
00:02:59,950 --> 00:03:01,370
Jak to šlo?

4
00:03:15,130 --> 00:03:16,920
Král mi odmítl půjčku.

5
00:03:17,960 --> 00:03:20,220
Dobré služby Trémoilleho

6
00:03:20,970 --> 00:03:22,550
nebyly k ničemu.

7
00:03:22,890 --> 00:03:25,350
Nikdo si nevzpomíná na moji službu koruně

8
00:03:25,350 --> 00:03:26,930
nebo na moje vítězství na bitevním poli.

9
00:03:26,930 --> 00:03:28,270
Co budeš dělat?

10
00:03:28,930 --> 00:03:30,890
Teď mě zajímá jen věda.

11
00:03:31,060 --> 00:03:34,560
Jsem si jistý, že studiem
alchymie a přírodních jevů

12
00:03:34,560 --> 00:03:37,070
získám odměnu, kterou mi král
svým nevděkem upřel.

13
00:03:38,690 --> 00:03:40,320
Přivedla jsi nového alchymistu?

14
00:03:40,320 --> 00:03:42,950
Ano, můj pane. Dorazil před pár dny.

15
00:03:43,320 --> 00:03:46,950
- Chci ho vidět. Hned.
- Ale jsi unavený, měl bys...

16
00:03:47,200 --> 00:03:48,660
Pojď, vem mě za ním.

17
00:04:05,100 --> 00:04:07,470
<i>Takže ty jsi Simian z Braqueville?</i>

18
00:04:07,470 --> 00:04:09,680
Nejslavnější alchymista všech dob.

19
00:04:09,680 --> 00:04:12,980
Doufám, že si zasloužím takový věhlas, můj pane.

20
00:04:13,400 --> 00:04:15,230
Budu od tebe vyžadovat hodně.


21
00:04:15,610 --> 00:04:18,530
Pokud mi poskytneš
vhodné prostředky,

22
00:04:19,320 --> 00:04:21,190
vložím do tvých rukou

23
00:04:21,570 --> 00:04:24,360
nejzáhadnější tajemství vědy.

24
........