1
00:00:34,019 --> 00:00:37,022
PROČ NA NÁS NIKDY NEPOMYSLÍŠ?
TO NÁS OPUSTÍŠ NAVŽDY?

2
00:00:37,105 --> 00:00:37,939
<i>Bože.</i>

3
00:00:40,400 --> 00:00:41,943
<i>Musíme být</i>

4
00:00:42,694 --> 00:00:44,529
<i>neustále cudní?</i>

5
00:00:51,161 --> 00:00:52,496
<i>Je to pravda?</i>

6
00:00:53,288 --> 00:00:55,415
<i>Že ti, kteří neuposlechnou tvé vůle,</i>

7
00:00:56,083 --> 00:00:58,001
<i>včetně andělů, budou potrestáni?</i>

8
00:01:02,005 --> 00:01:03,590
<i>To mi říkával můj otec.</i>

9
00:01:06,093 --> 00:01:07,636
<i>Někdo jako já nechápe,</i>

10
00:01:08,220 --> 00:01:10,430
<i>na co myslíš.</i>

11
00:01:11,848 --> 00:01:14,893
<i>Tak nějak ale cítím,</i>

12
00:01:15,769 --> 00:01:18,063
<i>že tvé nebe je ode mě velmi daleko.</i>

13
00:01:19,106 --> 00:01:20,357
Anne!

14
00:01:21,108 --> 00:01:24,027
Pojď mi pomoct připravit večeři!

15
00:01:24,611 --> 00:01:26,738
Dobře, už jdu!

16
00:01:40,127 --> 00:01:40,961
<i>Ten…</i>

17
00:01:42,963 --> 00:01:44,965
<i>prodlévající v nebi,</i>

18
00:01:46,857 --> 00:01:49,443
<i>který nás všechny ochraňuje,</i>

19
00:01:50,762 --> 00:01:51,680
<i>pro mě byl</i>

20
00:01:52,848 --> 00:01:53,849
<i>přítěží.</i>

21
00:03:27,609 --> 00:03:28,568
ČTRNÁCTÝ DÍL

22
00:03:28,652 --> 00:03:29,486
Hospodine,

23
00:03:30,754 --> 00:03:33,299
obrať nás

24
00:03:33,782 --> 00:03:35,575
k sobě

25
00:03:37,138 --> 00:03:38,515
a my se navrátíme.
........