1
00:00:29,833 --> 00:00:33,000
Co teď, šéfe?

2
00:00:39,666 --> 00:00:42,458
Jako hraničáři jsme skončili.

3
00:00:48,083 --> 00:00:49,000
Do prdele práce.

4
00:00:58,833 --> 00:01:02,041
Nezasloužím si tuhle uniformu.
A vy taky ne!

5
00:01:03,083 --> 00:01:06,125
Šéfe, při vší úctě...

6
00:01:07,375 --> 00:01:11,166
-Je to vaše chyba.
-My vás jen následovali.

7
00:01:11,625 --> 00:01:15,041
Ještě se můžeme vykoupit,
když vyplníme vůli Boží.

8
00:01:16,083 --> 00:01:18,880
Přivedeme jeho zákony
do těchto pustých končin.

9
00:01:19,083 --> 00:01:20,041
Hej, šéfe...

10
00:01:22,208 --> 00:01:23,333
A co ten indián?

11
00:01:23,416 --> 00:01:27,416
Naložte s ním, jak chcete.
Teď už se zodpovídáme pouze Bohu.

12
00:01:34,458 --> 00:01:36,458
Tak pojď, rudochu.

13
00:01:38,250 --> 00:01:39,083
Tak jo.

14
00:01:39,166 --> 00:01:42,041
HLAVA
JOAQUÍN MURRIETA

15
00:01:42,125 --> 00:01:42,958
6. DÍL - JELEN

16
00:01:43,041 --> 00:01:44,166
Do prdele.

17
00:02:13,250 --> 00:02:17,958
Voda došla a ti zpropadení gringové
nám šlapou na paty.

18
00:02:19,375 --> 00:02:22,916
Jestli to tak půjde dál,
budeme večeře pro supy.

19
00:02:23,833 --> 00:02:25,583
Jak říkají kovbojové:

20
00:02:25,666 --> 00:02:28,416
„Ze špatné situace
radši vytěž to nejlepší.“

21
00:02:33,416 --> 00:02:34,666
Kraví stopy.

22
00:02:37,375 --> 00:02:38,875
Prošly tudy před chvílí.

23
00:02:55,250 --> 00:02:57,041
Opuštěný ranč.
........