1
00:00:05,905 --> 00:00:10,702
přeložil VEGETOL

2
00:00:21,618 --> 00:00:24,100
INDIE, 1825

3
00:00:24,418 --> 00:00:27,700
Toto je příběh
o tajném společenství vrahů

4
00:00:27,911 --> 00:00:31,300
a muži, který jejich
zločiny odhalil.

5
00:00:31,505 --> 00:00:36,771
Podle skutečné události.

6
00:04:40,000 --> 00:04:44,200
P O D V O D N Í C I

7
00:07:25,533 --> 00:07:28,393
- Vidíte něco, pane Anglesmithe?
- Ne, pane.

8
00:07:28,693 --> 00:07:32,329
Je tam. Cítím ho.

9
00:07:32,629 --> 00:07:35,996
Pane, támhle.

10
00:07:40,966 --> 00:07:44,363
Tady je.

11
00:08:01,166 --> 00:08:06,230
Nestřílejte, pánové.
Ať přijde k nám.

12
00:08:14,000 --> 00:08:17,430
Je to krasavec.

13
00:08:29,266 --> 00:08:32,861
Kdo to byl?
Bůh mu pomoz! Kdo to byl?

14
00:08:33,661 --> 00:08:36,157
Zatracený blázne!

15
00:08:51,266 --> 00:08:55,813
- Spousta krve a kus kosti.
- Já věděl, že jsem ho trefil.

16
00:08:56,113 --> 00:09:00,494
Kapitáne, držte jazyk za zuby,
nebo vám ho nechám vyříznout.

17
00:09:00,794 --> 00:09:03,159
Teď je tam zraněný tygr.

18
00:09:03,459 --> 00:09:06,826
Stopoval jste někdy zraněného
tygra, kapitáne Devrile?

19
00:09:07,126 --> 00:09:10,195
- Ne, pane.
- Jako milovník hazardu, kapitáne,

20
00:09:10,495 --> 00:09:14,230
bych vsadil všechny
své peníze na tygra.

21
00:09:15,699 --> 00:09:21,233
- S vaším svolením, pane Wilsone.
- Jak chcete, kapitáne Savagi.

22
00:09:21,533 --> 00:09:24,399
- Já taky, pane?
- Jo.

........