1
00:00:58,975 --> 00:01:00,977
RYCHLOKURZ ROMANTIKY

2
00:01:01,061 --> 00:01:02,520
{\an8}SVĚTOVÝ <i>BANCHAN</i>

3
00:01:07,650 --> 00:01:09,486
<i>Můžu jí věřit?</i>

4
00:01:10,528 --> 00:01:12,697
<i>Je pravý opak diskrétnosti.</i>

5
00:01:13,740 --> 00:01:16,493
<i>Kdyby se vědělo,
že nabízím soukromé lekce…</i>

6
00:01:17,452 --> 00:01:19,370
<i>Sakra. Třesou se mi ruce.</i>

7
00:01:20,622 --> 00:01:23,083
<i>Co, že se tu zničehonic tak objevil?</i>

8
00:01:23,917 --> 00:01:25,460
<i>Musím se vzchopit.</i>

9
00:01:25,543 --> 00:01:28,379
<i> Dávej si pozor na chytré a lstivé lidi.</i>

10
00:01:28,463 --> 00:01:30,507
<i>Lekce od Čchoi Čchi-jola? Nesmysl.</i>

11
00:01:32,008 --> 00:01:33,676
Zaprvé, finanční odměna…

12
00:01:33,760 --> 00:01:34,969
Počkejte chvíli.

13
00:01:35,762 --> 00:01:37,222
Než se k tomu dostaneme,

14
00:01:37,847 --> 00:01:41,518
chci si něco ujasnit.

15
00:01:42,560 --> 00:01:44,479
Sice jsem majitelka tohoto bistra,

16
00:01:44,562 --> 00:01:47,607
ale nemyslete si,

17
00:01:48,566 --> 00:01:51,486
že mi patří celá tahle budova.

18
00:01:51,569 --> 00:01:52,862
Protože to tak není.

19
00:01:52,946 --> 00:01:55,782
Mám tu levný pronájem,
protože je to tu staré.

20
00:01:56,366 --> 00:01:59,953
A jelikož nešetřím na surovinách,
stěží pokryju náklady.

21
00:02:01,538 --> 00:02:03,373
Tohle všechno vám říkám,

22
00:02:03,456 --> 00:02:06,626
protože nevyjednáme odměřenou cenu,
aniž byste věděl…

23
00:02:06,709 --> 00:02:08,711
Odměrka je do kuchyně.

24
00:02:09,337 --> 00:02:10,505
„Přiměřená cena“.

........