1
00:00:45,462 --> 00:00:48,965
TRAMVAJ

2
00:01:06,441 --> 00:01:08,777
- Musím na pohřeb.
- Na čí pohřeb?

3
00:01:09,903 --> 00:01:12,864
Zemřela tchyně vedoucího
nákupního centra Tchejang.

4
00:01:13,615 --> 00:01:15,200
Ale není už pozdě?

5
00:01:15,784 --> 00:01:17,452
Zítra mám nabitý program.

6
00:01:18,203 --> 00:01:19,204
Raději tam zajdu hned.

7
00:01:23,333 --> 00:01:24,793
<i>Přišel kolem večeře,</i>

8
00:01:24,876 --> 00:01:27,629
ale na večeři nezůstal,
protože měl moc práce.

9
00:01:31,049 --> 00:01:32,842
Tu noc, kdy Či-hun zemřel,

10
00:01:35,178 --> 00:01:37,263
se s ním jako poslední setkal pan Nam.

11
00:01:39,140 --> 00:01:40,058
Cože?

12
00:01:40,141 --> 00:01:42,769
A co vy, pane? Setkal jste se s ním?

13
00:01:43,561 --> 00:01:44,646
Ne.

14
00:02:01,121 --> 00:02:02,997
13. DÍL

15
00:02:06,042 --> 00:02:07,127
Zlato.

16
00:02:08,586 --> 00:02:09,796
Setkal ses ten večer

17
00:02:10,964 --> 00:02:12,465
s Či-hunem?

18
00:02:14,300 --> 00:02:15,301
Co?

19
00:02:16,386 --> 00:02:18,471
Ten večer, kdy měl Či-hun nehodu.

20
00:02:20,348 --> 00:02:22,225
Setkal ses s ním?

21
00:02:27,814 --> 00:02:30,859
Když jsi toho večera přišel z práce,

22
00:02:31,734 --> 00:02:33,778
volal ti U-dže a šel jsi na pohřeb

23
00:02:33,862 --> 00:02:36,364
tchyně vedoucího obchodního domu Tchejang.

24
00:02:38,533 --> 00:02:40,577
Ale ten mi řekl,

25
........