1
00:00:58,125 --> 00:01:00,208
Říká vám něco Damiens?

2
00:01:00,667 --> 00:01:03,708
Chudák,
který se pokusil zavraždit Ludvíka XV.

3
00:01:05,042 --> 00:01:08,167
Byl jsem tam,
když ho tahali z cely.

4
00:01:08,958 --> 00:01:11,875
Byl mučen mnoho dní.

5
00:01:12,292 --> 00:01:15,792
Použili kleště...
a vroucí olej.

6
00:01:16,750 --> 00:01:20,292
Když ho vyvedli ven,
už nebyl k poznání.

7
00:01:21,500 --> 00:01:24,750
Díval jsem se ze svého balkonu,

8
00:01:24,917 --> 00:01:28,875
jak přivázali každou
jeho končetinu ke čtyřem koním.

9
00:01:29,542 --> 00:01:34,125
Ten chudák měl být
veřejně roztrhán na kusy.

10
00:01:36,708 --> 00:01:39,125
Dav si tu podívanou užil.

11
00:01:39,792 --> 00:01:42,792
Ten muž zařval několikrát tak hrozně,

12
00:01:42,958 --> 00:01:45,833
že jsem se až musel odvrátit.

13
00:01:48,208 --> 00:01:51,417
A víte,
že mám zálibu v těchto věcech.

14
00:01:53,458 --> 00:01:55,792
Koně táhli různými směry,

15
00:01:55,917 --> 00:01:57,875
a pomalu ho rozčtvrtili.

16
00:01:58,000 --> 00:02:01,167
Každá končetina
mu byla vyrvána z jeho těla.

17
00:02:01,958 --> 00:02:03,958
Ale jeho šlachy byly pevné.

18
00:02:04,708 --> 00:02:08,917
Když viděli, že je to statný chlap,
přispěchali s noži.

19
00:02:09,083 --> 00:02:11,417
Odřízli každou šlachu.

20
00:02:11,750 --> 00:02:14,542
To celý proces urychlilo.

21
00:02:16,667 --> 00:02:20,042
Nakonec se polovina jeho těla...

22
00:02:20,792 --> 00:02:22,542
odtrhla.

23
00:02:22,917 --> 00:02:26,375
A ve finále,
........