1
00:02:02,708 --> 00:02:06,417
A teď se seznámíme s dílem
Giacoma Savelliho.

2
00:02:06,417 --> 00:02:09,500
Tento obraz připomíná příběh,
kterým skončilo obléhání

3
00:02:09,500 --> 00:02:13,208
Allenbergovy pevnosti.
Uprostřed vidíte dva vojevůdce,

4
00:02:13,208 --> 00:02:17,167
které válka postavila proti sobě
a kteří se nakonec usmířili.

5
00:02:17,167 --> 00:02:20,667
A právě si blahopřejí.
Vlevo je maršál Allenberg,

6
00:02:20,667 --> 00:02:23,417
vpravo kníže Beaulieu.

7
00:02:23,792 --> 00:02:28,250
Komtesa Allenbergová podává ruku
hraběti Frederickovi z Beaulieu.

8
00:02:28,500 --> 00:02:31,292
Na našem obraze
je lecos zajímavého,

9
00:02:31,292 --> 00:02:34,375
co přimělo historiky
k zamyšlení.

10
00:02:34,375 --> 00:02:38,083
Tak si třeba kladou otázku:
Čemu se tak potutelně usmívá

11
00:02:38,083 --> 00:02:42,000
tenhle praporčík? Nebo komu
platí - zřejmě zlomyslné -

12
00:02:42,000 --> 00:02:44,958
poznámky toho poddůstojníka?

13
00:02:44,958 --> 00:02:49,667
A proč mají tyhle dvě postavy
masky intrikánů a šibalů?

14
00:02:49,958 --> 00:02:53,208
Že by to bylo svérázné zpodobení
válečných pohrom a strázní

15
00:02:53,208 --> 00:02:56,583
z časů Galantních slavností?

16
00:04:37,167 --> 00:04:40,708
Zloději! Zloději!!!
Stůj!

17
00:04:40,958 --> 00:04:43,875
Dej sem tu husu!
Zloději!

18
00:04:51,458 --> 00:04:55,500
-Zloději! Vy zloději!
Kdybyste aspoň zaplatili!

19
00:04:55,500 --> 00:04:58,625
Zloději! Zloději!
-Hyjé! Hyjé!!

20
00:05:01,667 --> 00:05:05,500
-Nechte toho!
Nechte mě! Pomoc!!!

21
00:05:07,083 --> 00:05:11,208
-Pojď sem, dušinko.
........