1
00:00:13,346 --> 00:00:16,141
SISYFŮV TREST

2
00:00:16,224 --> 00:00:18,351
ZBÝVAJÍ DVA SOUTĚŽÍCÍ

3
00:00:23,231 --> 00:00:24,649
<i>Tady to skutečně začíná.</i>

4
00:00:27,235 --> 00:00:29,654
- Do toho!
- Dobře.

5
00:00:29,738 --> 00:00:31,614
- Běž!
- Běž!

6
00:00:31,698 --> 00:00:33,324
- Hezky.
- Dobře.

7
00:00:33,408 --> 00:00:34,951
- Hezky, Jun Song-bine.
- Dýchej.

8
00:00:35,994 --> 00:00:37,037
Hezky.

9
00:00:37,829 --> 00:00:38,747
Dýchej. Pomalu.

10
00:00:38,830 --> 00:00:40,331
Sakra.

11
00:00:46,421 --> 00:00:48,173
- On je také unavený.
- Vedeš si dobře.

12
00:00:48,256 --> 00:00:50,967
- To zvládneš.
- To zvládneš, Hä-mine. Dýchej.

13
00:00:52,844 --> 00:00:54,888
Vydrž, Song-bine. To zvládneš.

14
00:01:00,143 --> 00:01:01,770
Musíš dýchat.

15
00:01:01,853 --> 00:01:02,979
- Do toho!
- Do toho!

16
00:01:03,063 --> 00:01:04,230
Pokračuj!

17
00:01:04,314 --> 00:01:05,940
Už jsi skoro tam. Soustřeď se.

18
00:01:06,566 --> 00:01:08,860
<i>Člověk sám se sebou vyjednává.</i>

19
00:01:08,943 --> 00:01:11,237
<i>Taky se mi to v jednu chvíli stalo.</i>

20
00:01:11,321 --> 00:01:13,948
<i>Ale poprvé jsem odolal.</i>

21
00:01:14,032 --> 00:01:16,326
<i>Kvůli trenérovi,
který mi umožnil účast zde.</i>

22
00:01:16,409 --> 00:01:19,788
<i>Cítil jsem, že se musím snažit,</i>

23
00:01:19,871 --> 00:01:22,957
<i>aby všichni věděli,
že jsem do toho dal všechno.</i>
........