1
00:00:01,001 --> 00:00:01,835
Toto drama je smyšlené,
osoby, místa, organizace,

2
00:00:01,918 --> 00:00:02,961
a všechna jména, prostředí a události
zobrazené v tomto dramatickém seriálu

3
00:00:03,044 --> 00:00:03,920
byly vytvořeny fiktivně.
Žádné ztotožnění se skutečnými osobami,

4
00:00:04,004 --> 00:00:04,963
podniky, místy, událostmi a produkty
není zamýšleno a nemělo by být vyvozováno.

5
00:00:06,381 --> 00:00:11,636
AGILES, KOREJSKÁ ČTVRŤ
12:00 13. KVĚTNA 2015

6
00:00:11,720 --> 00:00:13,972
Jungpale, je dnes v kasinu hodně lidí?

7
00:00:14,681 --> 00:00:16,891
Tuhle jsem tě tam viděl
hrát s hromadou peněz.

8
00:00:16,975 --> 00:00:18,018
Proč se ptáš?

9
00:00:18,101 --> 00:00:19,227
Tys mě viděl?

10
00:00:19,811 --> 00:00:22,272
Měls spoustu zákazníků.
Možná bys je mohl přivést sem,

11
00:00:22,355 --> 00:00:24,107
- než se vrátí do Koreje.
- Podívej.

12
00:00:24,816 --> 00:00:28,153
Odkdy dělám v tomhle salonu agenta?
Kdy jste mě najali?

13
00:00:28,236 --> 00:00:31,740
No tak, udělej mi laskavost.
Jsme staří známí, ne?

14
00:00:32,323 --> 00:00:34,200
{\an8}- Ostříháš mě zadarmo?
- Samozřejmě.

15
00:00:34,284 --> 00:00:35,285
{\an8}- Jistě.
- Dobře.

16
00:00:35,368 --> 00:00:37,454
Dobře, slibuju.

17
00:00:38,246 --> 00:00:39,205
Hotovo!

18
00:00:55,013 --> 00:00:56,473
- Bože.
- Co je?

19
00:00:56,931 --> 00:00:58,349
Já…

20
00:01:01,978 --> 00:01:03,146
Pan Min…

21
00:01:04,564 --> 00:01:05,440
Panebože.

22
00:01:07,609 --> 00:01:08,526
MINOVY KONZULTACE
........