1
00:00:27,500 --> 00:00:30,708
STAR WARS: CHYBNÁ VÁRKA

2
00:00:30,791 --> 00:00:33,250
Záchranná misia

3
00:00:43,041 --> 00:00:46,666
Nudím sa, je mi teplo a umieram od hladu.

4
00:00:47,208 --> 00:00:49,458
Vravel som ti, že si máš šetriť prídel.

5
00:00:49,541 --> 00:00:52,416
Bol som hladný.

6
00:00:55,625 --> 00:00:56,958
Strácame čas.

7
00:00:57,458 --> 00:00:59,125
Tento skif je len kopa šrotu.

8
00:00:59,791 --> 00:01:04,625
Áno, ale po pár opravách
to bude funkčná kopa šrotu.

9
00:01:04,708 --> 00:01:07,416
Energia z batérií nás dostane do mesta

10
00:01:07,500 --> 00:01:09,791
na druhej strane hemisféry.

11
00:01:09,875 --> 00:01:10,875
Energia?

12
00:01:12,208 --> 00:01:15,333
Zabudli sme na Gonkyho.
Stále je na <i>Marauderi.</i>

13
00:01:15,416 --> 00:01:18,500
Obávam sa, že zlodej
deaktivoval transpondér lode

14
00:01:18,583 --> 00:01:20,375
a nebudeme ju vedieť lokalizovať.

15
00:01:20,458 --> 00:01:23,250
Nie loď. Môžeme vystupovať Gonkyho.

16
00:01:24,833 --> 00:01:26,125
Vynaliezavý nápad.

17
00:01:26,208 --> 00:01:28,583
Skús vystopovať jeho osobný binárny kód.

18
00:01:28,666 --> 00:01:29,500
Idem na to.

19
00:01:30,916 --> 00:01:32,916
Neteš sa predčasne, dievča.

20
00:01:49,916 --> 00:01:52,625
Už ticho. Lezieš mi na nervy.

21
00:02:01,208 --> 00:02:02,208
Mokko, tu Benni.

22
00:02:02,708 --> 00:02:04,208
<i>Meškáš, chlapče.</i>

23
00:02:04,291 --> 00:02:08,083
Výskumný let trval trochu dlhšie,
ale našiel som niečo, čo sa ti bude páčiť.

24
00:02:08,166 --> 00:02:09,166
Zníž štít.

........