1
00:02:15,236 --> 00:02:21,600
{\an8}<i>ALBQUQUERQUE</i>

2
00:02:16,987 --> 00:02:21,600
{\an8}<i>NOVÉ MEXIKO</i>

3
00:02:28,307 --> 00:02:33,070
{\an8}<i>ČERVEN, 1897</i>

4
00:02:32,893 --> 00:02:33,979
<i>Vzdejte se, Franku!</i>

5
00:02:42,947 --> 00:02:47,775
{\an8}<i>NOVÉ MEXIKO,
OBLASTNÍ VĚZNICE</i>

6
00:02:54,205 --> 00:02:55,302
Joe Cribbens.

7
00:02:57,065 --> 00:03:00,253
Joe Cribbensi!
Máte návštěvu!

8
00:03:04,446 --> 00:03:07,810
Zatraceně.
Vás bych tady nečekal.

9
00:03:09,550 --> 00:03:11,451
Co sem přivádí skunka,
jako jste vy?

10
00:03:11,486 --> 00:03:14,601
Byl jsem v sousedství
a vybíral si odměnu.

11
00:03:14,753 --> 00:03:16,423
Řekl jsem si, že se zastavím.

12
00:03:16,458 --> 00:03:20,196
Slyšel jsem, že jste minulý týden
sejmul Franka Ledbettera.

13
00:03:20,231 --> 00:03:24,167
Víme tady, co se kde šustne.
Divil byste se.

14
00:03:25,599 --> 00:03:27,929
Kolik jste dostal za starého Franka?

15
00:03:27,964 --> 00:03:31,141
-Byl to váš kámoš?
-Nikdy jsem se s ním nesetkal,

16
00:03:31,176 --> 00:03:32,934
ale byl jsem na jeho straně.

17
00:03:35,246 --> 00:03:38,940
Jste lovec hlav.
Dal jste mu alespoň šanci?

18
00:03:38,975 --> 00:03:40,502
Stejnou šanci jako dal on mně.

19
00:03:43,782 --> 00:03:44,806
Vzdejte se, Franku!

20
00:03:48,754 --> 00:03:52,756
Dobrá.
Další mrtvý za dolar.

21
00:03:52,791 --> 00:03:56,859
Doufám, že víte,
že mě odsud příští týden propustí.

22
00:03:57,631 --> 00:04:01,336
Odseděl jsem si svůj čas.
Celých pět let.

........