1
00:00:05,693 --> 00:00:07,613
<i>Je to operácia SS.</i>

2
00:00:07,773 --> 00:00:08,773
Prísne tajná.

3
00:00:08,853 --> 00:00:10,053
<i>Chcem vás požiadať,</i>

4
00:00:10,133 --> 00:00:13,573
<i>neporušujte pečať,
kým nedosiahnete 20 stupňov západne.</i>

5
00:00:13,693 --> 00:00:14,733
MAPA - NEW HAMPSHIRE

6
00:00:14,813 --> 00:00:16,333
<i>Povedz mi o Anne.</i>

7
00:00:16,453 --> 00:00:19,653
Annu vzali
do sesterského kláštora v Španielsku.

8
00:00:19,973 --> 00:00:22,413
<i>Chcel som ťa s niekým zoznámiť.
Frederick Berger.</i>

9
00:00:22,493 --> 00:00:24,613
Pomohol mi zariadiť
nedávny návrat z Európy

10
00:00:24,693 --> 00:00:26,333
a myslím, že ti môže pomôcť.

11
00:00:27,373 --> 00:00:30,053
Ako vidíte, Sam mi dôveruje.

12
00:00:30,173 --> 00:00:32,293
Ak vám mám pomôcť,
musíte mi aj vy veriť.

13
00:00:32,453 --> 00:00:35,053
Snáď sa vám čoskoro podarí
vrátiť domov, pán Crusoe,

14
00:00:35,133 --> 00:00:36,853
ale nie skôr, ako si dáme večeru.

15
00:00:36,933 --> 00:00:38,293
Život ide ďalej, pane.

16
00:00:38,373 --> 00:00:39,373
Nie pre každého.

17
00:00:41,693 --> 00:00:43,253
Ale udelili mi milosť.

18
00:00:43,453 --> 00:00:45,613
Dnes musím vyplávať
na špeciálnu misiu.

19
00:00:45,693 --> 00:00:46,773
<i>Náš náklad je tu.</i>

20
00:00:46,893 --> 00:00:48,653
<i>Sturmbannführer</i> Erwin Friedel, SS.

21
00:00:48,773 --> 00:00:50,933
Súdruhovia
<i>Untersturmführer</i> Salu a Freund.

22
00:00:51,013 --> 00:00:53,013
<i>Inšpektor mi povedal,
že máte informácie.</i>

23
00:00:53,173 --> 00:00:54,982
Nemka sa stará o Židov.
........