1
00:00:07,401 --> 00:00:11,734
Oprah Winfrey vyhlásí
<i>Nevyřízené účty</i> knihou měsíce.

2
00:00:11,817 --> 00:00:14,276
Takhle bych s tebou mohla být navždy.

3
00:00:14,359 --> 00:00:17,984
- Miluješ mě, ne?
- Jistěže ano. Ale není to tak jednoduché.

4
00:00:18,067 --> 00:00:19,442
Svědek je tady.

5
00:00:19,526 --> 00:00:21,484
<i>Postarám se, abys to koště přeskočil.</i>

6
00:00:21,567 --> 00:00:23,609
Jordan je to nejlepší, co jsi nikdy neměl.

7
00:00:23,692 --> 00:00:25,192
Cože?

8
00:00:25,276 --> 00:00:27,609
Proč trčela tvá holka o víkendu doma?

9
00:00:27,692 --> 00:00:30,026
Protože jsem chtěl být s klukama.

10
00:00:31,051 --> 00:00:32,192
Pánové!

11
00:00:32,276 --> 00:00:34,192
Vítejte v ráji.

12
00:00:35,359 --> 00:00:38,026
Myslel jsem,
že mezi námi přeskočila jiskra.

13
00:00:38,109 --> 00:00:41,359
Četl jsem tvou knihu.
Vybavily se mi divoké vzpomínky.

14
00:00:41,442 --> 00:00:45,236
<i>Jestli Lance zjistí, co se stalo,
vem nohy na ramena a uteč.</i>

15
00:00:45,922 --> 00:00:47,255
Hele, hele!

16
00:00:49,026 --> 00:00:52,109
Kdysi velmi dávno
se Mia vyspala s tvým svědkem.

17
00:00:52,192 --> 00:00:56,734
<i>Můžeš mě do smrti nenávidět,
ale Miu ne. Moc tě miluje.</i>

18
00:00:56,817 --> 00:00:59,192
Candace, jsem moc rád, že jsi přišla.

19
00:00:59,276 --> 00:01:01,984
- Kdo to byl?
- Shelby, je konec.

20
00:01:04,692 --> 00:01:07,859
Musíme žít pro dnešek,
ne pro to, co mohlo být.

21
00:01:07,942 --> 00:01:10,734
- Robyn, vezmeš si mě?
- Jo.

22
00:01:11,977 --> 00:01:15,436
Byl to pěkně šílený,
citově vypjatý víkend, co?

23
........