1
00:00:25,125 --> 00:00:27,791
<i>V minulých dílech jste viděli:</i>

2
00:00:27,875 --> 00:00:30,625
-Všechno v pořádku, kapitáne?
-Máme úkol.

3
00:00:30,708 --> 00:00:31,708
Kapitáne Pikeu.

4
00:00:32,250 --> 00:00:34,625
Poručík La'an Noonien-Singh.
Šéf bezpečnosti.

5
00:00:34,708 --> 00:00:37,000
-La'an.
-Zdravím.

6
00:00:37,083 --> 00:00:40,166
-Vy se znáte?
-Pomohla mi vrátit se domů.

7
00:00:40,250 --> 00:00:42,416
Povolení k návratu na <i>Enterprise</i>, pane.

8
00:00:42,500 --> 00:00:43,333
Náš úkol?

9
00:00:43,416 --> 00:00:47,750
Zkoumat. Hledat nové formy života
a nové civilizace.

10
00:00:47,833 --> 00:00:50,958
Odvážně se pouštět tam,
kam se dosud nikdo nevydal.

11
00:00:54,041 --> 00:00:57,875
<i>Deník prvního důstojníka.
Hvězdné datum 1224.3.</i>

12
00:00:57,958 --> 00:01:03,083
Enterprise <i>dorazila na Hetemit IX,
místo opuštěné illyrianské kolonie.</i>

13
00:01:04,125 --> 00:01:07,583
<i>Illyriané jsou humanoidní druh,
který si modifikací vlastních genů</i>

14
00:01:07,666 --> 00:01:10,291
<i>vylepšoval své schopnosti a dovednosti.</i>

15
00:01:11,416 --> 00:01:14,708
<i>Ve Federaci jsou
genetické modifikace zakázány</i>

16
00:01:14,791 --> 00:01:16,625
<i>a oni byli vždy za outsidery.</i>

17
00:01:17,541 --> 00:01:21,250
<i>Jsme tu v rámci dlouhodobé mise
s úkolem zmapovat jejich osud.</i>

18
00:01:22,791 --> 00:01:25,541
<i>Bohužel, čas na výzkum je omezený,</i>

19
00:01:25,625 --> 00:01:28,625
<i>protože planetu sužují
časté iontové bouře.</i>

20
00:01:29,291 --> 00:01:31,458
<i>Jedna taková se rychle blíží.</i>

21
00:01:34,000 --> 00:01:37,125
Je zvláštní, že jsou genetické modifikace
tak kontroverzní.

22
00:01:38,666 --> 00:01:40,333
Dokonce i pro vás.
........