1
00:00:06,000 --> 00:00:08,920
PŮVODNÍ SERIÁL NETFLIX

2
00:00:11,080 --> 00:00:14,520
<i>Po čtyřech a půl týdnech</i>
<i>a 16 000 kilometrech</i>

3
00:00:14,600 --> 00:00:17,120
<i>se náš rok prázdnin chýlí ke konci.</i>

4
00:00:17,200 --> 00:00:20,600
<i>Naší poslední destinací bude Hanoj.</i>

5
00:00:22,840 --> 00:00:25,160
<i>V poslední době jsme se sblížili,</i>

6
00:00:26,840 --> 00:00:31,320
<i>tak mě napadlo pronajmout si auto,</i>
<i>abychom si užili trochu dobrodružství.</i>

7
00:00:33,320 --> 00:00:37,760
- Kluci na projížďce.
- Jo. Přesně. Je to příjemné.

8
00:00:37,840 --> 00:00:40,640
Je hezké vidět skutečný Vietnam.
Vyjet z města.

9
00:00:40,720 --> 00:00:41,640
Jo.

10
00:00:44,560 --> 00:00:47,040
Můžeme změnit hudbu? Je to jako na pohřbu.

11
00:00:48,040 --> 00:00:49,080
Ne.

12
00:00:49,800 --> 00:00:51,960
Co to… Tuhle hudbu nechci.

13
00:00:52,600 --> 00:00:54,200
A co ten pohřeb?

14
00:00:54,280 --> 00:00:56,840
Jde o krásnou vážnou hudbu.

15
00:00:57,960 --> 00:00:59,320
Mohl bych chvíli řídit?

16
00:00:59,400 --> 00:01:03,120
Ne. Nikdy jsi neřídil.

17
00:01:03,200 --> 00:01:04,720
Nechci řídit na silnici.

18
00:01:04,800 --> 00:01:09,360
Ale kdybychom byli mimo silnici.
Nebo na polní cestě.

19
00:01:09,440 --> 00:01:13,720
Mimo silnici ano. Ale s podmínkou.

20
00:01:13,800 --> 00:01:17,240
- Musíš se řídit mými instrukcemi.
- Dobře.

21
00:01:18,240 --> 00:01:20,080
- Ty budeš navigovat.
- Ježíši.

22
00:01:20,160 --> 00:01:22,040
Navigace asi nebude třeba, jen…

23
00:01:22,760 --> 00:01:26,400
<i>V Londýně mě otec nikdy řídit nenechal.</i>

24
........