1
00:00:01,001 --> 00:00:02,002
{\an8}VIDĚLI JSTE

2
00:00:02,085 --> 00:00:03,420
{\an8}Ahoj, princezno Milo!

3
00:00:03,503 --> 00:00:05,797
{\an8}Víš, že jsem vždycky na tvé straně, že jo?

4
00:00:05,880 --> 00:00:08,049
{\an8}- Mami?
- Milo?

5
00:00:08,133 --> 00:00:09,134
Jsi v pořádku?

6
00:00:09,217 --> 00:00:10,260
Je úplně šílená.

7
00:00:10,343 --> 00:00:11,761
Ne, co jsem to provedla?

8
00:00:13,555 --> 00:00:15,724
Je nekonečné množství vesmírů.

9
00:00:16,474 --> 00:00:17,684
Jak to všechno víš?

10
00:00:18,643 --> 00:00:20,478
Protože jsem ve všech.

11
00:00:20,562 --> 00:00:23,732
Máma mě naučila dechové cvičení,
když jsem někdy ve stresu.

12
00:00:23,815 --> 00:00:25,233
„Florilegium“.

13
00:00:25,316 --> 00:00:28,153
Souhrn těch nejpokročilejších
alchymistických znalostí.

14
00:00:28,778 --> 00:00:29,946
<i>To je máma!</i>

15
00:00:30,030 --> 00:00:32,449
<i>Drží ji tam. Musíme něco udělat.</i>

16
00:00:33,616 --> 00:00:37,370
<i>„Uteč. Měděný tunel. Tu pec sabotuji.</i>

17
00:00:37,454 --> 00:00:39,456
Ahoj. Mám tě ráda.“

18
00:00:39,539 --> 00:00:40,665
Ví někdo, co to znamená?

19
00:00:40,749 --> 00:00:43,626
Využívali ho při stavbě institutu.

20
00:00:43,710 --> 00:00:46,963
<i>Existuje spousta vesmírů</i>
<i>a v nich zase spousta Mil.</i>

21
00:00:47,047 --> 00:00:50,967
Je ale jen jedna Mila,
která je stejná jako ty.

22
00:01:10,236 --> 00:01:13,448
MILA A MULTIVESMÍR

23
00:01:19,996 --> 00:01:25,126
{\an8}VESMÍR 1S34T, DOMOV

24
00:01:37,722 --> 00:01:38,890
Dýchej, Ludmilo.
........