1
00:00:05,064 --> 00:01:58,986
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:08,252 --> 00:00:09,344
Já jsem Isabelle.

3
00:00:10,003 --> 00:00:11,839
Jsem Olžina neteř.
Ona je královna,

4
00:00:12,297 --> 00:00:13,882
což ze mě dělá princeznu.

5
00:00:14,675 --> 00:00:17,762
<i>Víš, že jsem tě milovala,
když jsem byla malá.</i>

6
00:00:21,682 --> 00:00:25,269
No tak!
Ano. Konečně.

7
00:00:28,014 --> 00:00:29,523
Viděl jsem ceduli
o pronájmu pokoje.

8
00:00:34,395 --> 00:00:36,697
<i>Dámský společník
byl zproštěn obvinění.</i>

9
00:00:36,853 --> 00:00:39,564
Tady v mém domě to dělat nebudete.

10
00:00:39,939 --> 00:00:41,660
To už nedělám.

11
00:00:47,321 --> 00:00:48,667
Mám syna.

12
00:00:50,158 --> 00:00:51,170
Jak se jmenuje?

13
00:00:51,826 --> 00:00:52,855
Colin.

14
00:00:55,329 --> 00:00:56,569
<i>Colin utekl se svojí učitelkou.</i>

15
00:00:56,956 --> 00:00:58,475
<i>Neměl jsi za ním posílat toho chlapa.</i>

16
00:00:58,499 --> 00:01:00,219
<i>Pan McGregor je velmi diskrétní.</i>

17
00:01:00,334 --> 00:01:02,187
-Vím, co dělá.
-Ne, nevíš.

18
00:01:02,211 --> 00:01:03,355
-Nevíš, co dělá.
-Já vím, co dělá!

19
00:01:03,379 --> 00:01:05,089
Vaše žena unesla mého syna.

20
00:01:05,673 --> 00:01:07,513
Pokud něco víte, řekněte mi to

21
00:01:07,675 --> 00:01:09,927
a já udělám vše, co bude v mých silách,
abych je oba ochránila.

22
00:01:10,932 --> 00:01:12,046
Chci vidět Olgu.

23
00:01:21,359 --> 00:01:22,359
Běž.

........