1
00:00:04,202 --> 00:02:21,356
{\an8}<i>V minulých dílech jste viděli.</i>

2
00:00:07,686 --> 00:00:10,226
Ptal jste se mě,
jestli mám své chlapy pod kontrolou.

3
00:00:10,226 --> 00:00:11,650
Mám vašeho syna.

4
00:00:11,651 --> 00:00:13,936
Našlapujte velmi zlehka.

5
00:00:14,316 --> 00:00:15,816
Tohle byla laskavost.

6
00:00:15,816 --> 00:00:17,940
Abychom se vyhnuli válce,
kterou nikdo z nás nechce.

7
00:00:17,946 --> 00:00:21,112
Rodina Calabriových projevila zájem.

8
00:00:21,116 --> 00:00:22,326
Máme pro vás nabídku.

9
00:00:22,486 --> 00:00:25,076
Osmiciferná investice s jednou podmínkou.

10
00:00:25,536 --> 00:00:26,974
Chceme přístup k vaší loděnici.

11
00:00:28,118 --> 00:00:29,118
Zůstaň v autě, Prcku.

12
00:00:29,666 --> 00:00:32,536
Chci, abys mi to pohlídal.
V sázce je můj život, Prcku.

13
00:00:32,786 --> 00:00:35,296
-Na zem!
-Ani hnout!

14
00:00:35,706 --> 00:00:39,006
Máš štěstí, že jsi moje krev.
Už nepatříš do rodiny.

15
00:00:39,466 --> 00:00:41,264
Ne do mojí.
Už ne.

16
00:00:42,886 --> 00:00:45,236
Jak jsi mohl nechat mého syna
s úplně cizím člověkem.

17
00:00:45,516 --> 00:00:48,666
Joey za mnou přišel do hotelu.
Měl bych tě na místě zabít.

18
00:00:48,686 --> 00:00:52,066
Měl jsem toho hajzla sejmout.

19
00:00:57,522 --> 00:00:59,357
<i>Sejmul jsi toho hajzla?</i>

20
00:00:59,566 --> 00:01:00,566
<i>Chtěl mě zabít.</i>

21
00:01:00,984 --> 00:01:05,847
Co se stalo s touhle rodinou?
Je mi z vás všech zle.

22
00:01:06,197 --> 00:01:08,708
-Byl ještě někdo v autě?
-Ne.

23
00:01:12,536 --> 00:01:16,956
........