1
00:00:02,500 --> 00:00:04,400
Johne, jsi jen na hraní.
Ty a já - žádná budoucnost.

2
00:00:04,400 --> 00:00:05,900
<i>Občas jednou vyslovené...</i>

3
00:00:05,900 --> 00:00:08,300
Pamatuješ ještě jaké to je,
pracovat 60 hodin týdně?

4
00:00:08,700 --> 00:00:10,000
<i>nemůžete vzít zpět.</i>

5
00:00:10,400 --> 00:00:12,000
Nenajdeš nikoho,
kdo by chtěl

6
00:00:12,000 --> 00:00:13,800
najít Deidre stejně jako já.

7
00:00:15,000 --> 00:00:16,200
Postřelil ses?

8
00:00:16,200 --> 00:00:17,500
Jsem nešika, co?

9
00:00:17,500 --> 00:00:19,600
<i>Škoda už je napáchána.</i>

10
00:00:19,800 --> 00:00:21,200
Nevezmete mi ji.

11
00:00:21,200 --> 00:00:21,900
Vypadni.

12
00:00:22,600 --> 00:00:24,000
Chtěla bych ti něco ukázat.

13
00:00:24,000 --> 00:00:26,100
Říkají, že to ukradli
z Mikovy garáže

14
00:00:26,100 --> 00:00:27,200
To je krev?

15
00:00:29,800 --> 00:00:32,200
<i>Bree Vand De Kamp věřila</i>

16
00:00:32,200 --> 00:00:34,500
<i>ve staromódní hodnoty</i>

17
00:00:35,400 --> 00:00:37,600
<i>Věci jako úcta k Bohu...</i>

18
00:00:38,800 --> 00:00:41,100
<i>důležitost rodiny...</i>

19
00:00:42,800 --> 00:00:45,100
<i>a láska k vlasti.</i>

20
00:00:46,800 --> 00:00:51,100
<i>Bree ve své hodnoty
věřila tolik,</i>

21
00:00:51,100 --> 00:00:54,300
<i>že to byl vždy šok
když se setkala</i>

22
00:00:55,400 --> 00:00:57,000
<i>s těmi kteří je neuznávali.</i>

23
00:00:59,300 --> 00:01:00,200
To není moje.

24
00:01:00,200 --> 00:01:02,300
........