1
00:03:42,980 --> 00:03:44,740
Musíš mi s něčím pomoci.

2
00:03:44,740 --> 00:03:46,100
S čím?

3
00:03:46,780 --> 00:03:47,840
Moje zbraň.

4
00:03:49,100 --> 00:03:50,460
Ani náhodou.

5
00:03:52,020 --> 00:03:53,380
Nekřič.

6
00:03:54,180 --> 00:03:56,140
To je proti pravidlům.

7
00:03:56,140 --> 00:03:57,780
Je mi to jedno,
dej mi mou zbraň.

8
00:03:58,740 --> 00:04:02,500
Alespoň mi řekni,
na co ji potřebuješ?

9
00:04:02,860 --> 00:04:04,780
Pamatuješ,
proč jsem sem přišel, že jo?

10
00:04:05,540 --> 00:04:07,980
Hledáš majitele tabatěrky.

11
00:04:07,980 --> 00:04:10,700
Někdo před sedmi lety
zabil mou rodinu.

12
00:04:13,380 --> 00:04:17,260
Ta tabatěrka je jediné vodítko,
které mám a přivedlo mě až sem.

13
00:04:17,380 --> 00:04:20,180
Django.
Je mi to moc líto.

14
00:04:20,180 --> 00:04:22,140
Ne, nemusí.

15
00:04:22,140 --> 00:04:24,940
Podívej se na mě, nebuď smutná.
Jen mi dej moji zbraň.

16
00:04:26,020 --> 00:04:30,500
Dnes doprovázím Johna do Nacogdoches
a chci být ozbrojen.

17
00:04:30,580 --> 00:04:31,620
Slib mi, že...

18
00:04:31,620 --> 00:04:33,980
Chci si s ním jen promluvit,
určitě něco ví.

19
00:04:34,860 --> 00:04:36,140
Věříš mi?

20
00:04:56,300 --> 00:04:59,700
-Proč sis ho nevzala?
-Nech mě být!

21
00:05:01,620 --> 00:05:06,180
-Bojíš se ho?
-Nebojím se. Nikoho.

22
00:05:06,940 --> 00:05:10,540
Mohl tě v Elmdale zabít.
To bych nikdy neudělal.

........