1
00:00:42,017 --> 00:00:43,169
Pane Maguire.

2
00:00:43,632 --> 00:00:46,184
- Konečně se potkáváme.
- Rád vás vidím.

3
00:00:46,264 --> 00:00:48,094
Syn byl vaší nabídkou nadšený.

4
00:00:48,174 --> 00:00:51,222
A když se tu rozhlížím,
vidím to podobně.

5
00:00:51,302 --> 00:00:53,347
<i>Ten má hlas pro rádio.</i>

6
00:00:53,615 --> 00:00:56,600
Irský přízvuk žeru,
i když tak mluví gangster.

7
00:00:57,943 --> 00:00:59,894
Máme tu tajemného hosta.

8
00:01:01,814 --> 00:01:03,840
<i>Tak Charlie, vybal to na něj.</i>

9
00:01:05,269 --> 00:01:06,426
Prosím tudy.

10
00:01:09,361 --> 00:01:10,599
Jak to vypadá?

11
00:01:11,543 --> 00:01:13,912
Z dokumentů nemám obavy.

12
00:01:14,506 --> 00:01:17,002
Divné je, že prodává
skladiště se slevou

13
00:01:17,082 --> 00:01:19,748
a dává přednost kryptu
před hotovostí.

14
00:01:22,792 --> 00:01:25,634
Bez urážky,
ale existuje jen jeden důvod,

15
00:01:25,714 --> 00:01:29,359
proč lidé vaší profese
potřebují skladiště poblíž přístavu,

16
00:01:29,439 --> 00:01:31,592
a ten není zrovna legální.

17
00:01:32,579 --> 00:01:35,810
Zapomněla jsem. Jak jste říkal,
že se s Connorem znáte?

18
00:01:36,372 --> 00:01:37,373
Neříkal.

19
00:01:41,998 --> 00:01:43,855
Omlouvám se, ale ji neznám.

20
00:01:44,443 --> 00:01:46,298
Mám dohodu s vaším synem.

21
00:01:47,291 --> 00:01:49,480
Pane Maguire, můžete na slovíčko?

22
00:01:52,388 --> 00:01:53,449
Co se děje?

23
00:01:54,494 --> 00:01:55,765
Jdeme od toho.

........