1
00:00:58,270 --> 00:00:59,350
Co je Útočiště?

2
00:01:00,630 --> 00:01:02,470
Byl jsi v armádě, ne?

3
00:01:03,390 --> 00:01:04,390
V Iráku.

4
00:01:05,430 --> 00:01:07,870
Tak to by ses měl cítit jako doma.

5
00:01:19,670 --> 00:01:20,670
Co to je?

6
00:01:21,550 --> 00:01:25,190
Je to kódovaný přehled účtu

7
00:01:25,270 --> 00:01:27,270
celé operace.

8
00:01:28,110 --> 00:01:30,910
Úplný seznam lidí,
kteří ten obchod financují,

9
00:01:33,070 --> 00:01:36,310
přehled výdajů, jména konzultantů,

10
00:01:36,390 --> 00:01:38,990
ziskové marže, veškeré informace.

11
00:01:39,870 --> 00:01:42,350
A přesto...

12
00:01:42,430 --> 00:01:44,590
se to dostalo do rukou

13
00:01:44,670 --> 00:01:48,510
britské bezpečnostní úřednice
Angely Burrové.

14
00:01:50,190 --> 00:01:52,150
Problém je,

15
00:01:52,230 --> 00:01:54,550
že na světě jsou jen dva lidé,

16
00:01:54,630 --> 00:01:57,110
kteří mají tenhle seznam.

17
00:01:57,190 --> 00:01:59,830
Sandy Langbourne a já.

18
00:02:02,590 --> 00:02:04,190
Jak ho získala
Angela Burrová?

19
00:02:09,110 --> 00:02:11,110
Sandy je tamhle.

20
00:02:13,190 --> 00:02:14,630
Nikdy by tě nezradil.

21
00:02:15,390 --> 00:02:18,870
Kdokoli může zradit kohokoli, Jonathane.

22
00:02:18,950 --> 00:02:20,790
To bys měl vědět.

23
00:02:22,710 --> 00:02:24,230
Čí je to písmo?

24
00:02:24,310 --> 00:02:25,630
Apostolovo.

25
........