1
00:00:01,001 --> 00:00:02,544
{\an8}2019 SEOUL KNIŽNÝ VEĽTRH
OKT. 7 DO OKT.11, 2019

2
00:00:02,627 --> 00:00:04,045
{\an8}EPIZÓDA 3

3
00:00:04,129 --> 00:00:08,049
{\an8}Madam. Nemôžete nás len tak zrazu
požiadať o vrátenie peňazí...

4
00:00:09,509 --> 00:00:11,511
{\an8}Nie je to ani mesiac,
čo ste nám ich dali...

5
00:00:13,680 --> 00:00:15,765
{\an8}Žiadala som teba, aby si vrátil peniaze?

6
00:00:16,349 --> 00:00:18,768
{\an8}Opýtala som sa svojho syna Dongjina.

7
00:00:19,310 --> 00:00:22,313
{\an8}Mohli by ste nám teda
dať ešte trochu času?

8
00:00:23,106 --> 00:00:25,442
{\an8}Je to len to, že sme teraz
tak trochu v úzkych.

9
00:00:26,067 --> 00:00:29,863
{\an8}Prečo vás musím prosiť, aby ste mi vrátili
peniaze, ktoré sú v prvom rade moje?

10
00:00:30,363 --> 00:00:32,741
{\an8}Nepoznám vašu situáciu a ani ma nezaujíma.
Len mi ich vráť.

11
00:00:33,241 --> 00:00:35,326
{\an8}Aj ja mám svoje dôvody.

12
00:00:37,412 --> 00:00:39,080
{\an8}Stačí nám zanechať číslo bankového účtu.

13
00:00:40,665 --> 00:00:45,879
Aj tak som sa nikdy necítil dobre,
keď som si od teba požičal tie peniaze.

14
00:00:47,422 --> 00:00:48,423
Vrátim ti ich.

15
00:00:48,715 --> 00:00:50,800
Hej. Dongjin...

16
00:00:52,635 --> 00:00:53,887
Dávajte na seba pozor, madam.

17
00:01:01,728 --> 00:01:02,645
Bože.

18
00:01:05,774 --> 00:01:08,026
Rovnako ako jeho otec,

19
00:01:08,860 --> 00:01:10,487
je taký slabomyseľný.

20
00:01:41,976 --> 00:01:42,894
Tie peniaze.

21
00:01:44,229 --> 00:01:45,230
Vráťme jej ich.

22
00:01:48,650 --> 00:01:49,776
Samozrejme.

23
00:01:50,693 --> 00:01:53,113
Nikdy sme nepodnikali s peniazmi nazvyš.

........