1
00:00:56,473 --> 00:01:00,977
CALL IT LOVE

2
00:01:07,984 --> 00:01:09,319
<i>Bol si odhalený.</i>

3
00:01:11,154 --> 00:01:15,325
{\an8}<i>Ak naozaj chceš zničiť túto spoločnosť,
tak sa snaž viac.</i>

4
00:01:18,328 --> 00:01:21,539
{\an8}JUN LEKÁREŇ

5
00:01:21,623 --> 00:01:22,749
{\an8}Dobrú chuť.

6
00:01:37,472 --> 00:01:39,057
{\an8}Nie je to nič, len počúvaj, ako pracuješ.

7
00:01:39,641 --> 00:01:41,226
{\an8}Radšej nech je to naozaj o ničom.

8
00:01:42,477 --> 00:01:44,521
{\an8}Tá žena dnes prišla do kancelárie.

9
00:01:45,647 --> 00:01:48,483
{\an8}Milenka pána Sim Chulmina...
A tiež mama toho chlapa.

10
00:01:50,568 --> 00:01:53,738
Keď som ich videla oddelene,
myslela som si, že sa vôbec nepodobajú.

11
00:01:54,030 --> 00:01:57,117
Ale keď som ich videla spolu,
boli naozaj matka a syn.

12
00:01:57,575 --> 00:01:59,828
- Vyzerali rovnako.
- Čo?

13
00:02:00,620 --> 00:02:01,996
Dokonca mala nového priateľa.

14
00:02:02,747 --> 00:02:04,249
Nestojím na žiadnej strane.

15
00:02:05,583 --> 00:02:07,585
Ale od pohrebu ešte neuplynulo toľko času.

16
00:02:08,336 --> 00:02:10,463
Zdá sa, že sa s tým už vyrovnala.

17
00:02:10,964 --> 00:02:12,048
Prejdi k veci.

18
00:02:12,924 --> 00:02:13,925
Je všetko otvorené?

19
00:02:15,343 --> 00:02:16,177
Nie.

20
00:02:18,263 --> 00:02:21,891
Uvarila som jej kávu a dokonca som
sa s ňou rozprával, ale nepoznala ma.

21
00:02:24,060 --> 00:02:27,981
Vyzerala som inak,
ako keď som sa vybrala na pohreb.

22
00:02:29,899 --> 00:02:31,359
Ale aj tak ťa nespoznala?

23
00:02:32,152 --> 00:02:33,403
To je to, čo hovorím.

24
........