1
00:00:11,000 --> 00:00:12,000
Takže?

2
00:00:13,375 --> 00:00:14,750
Co mi tajíte?

3
00:00:14,833 --> 00:00:17,291
- Agato. Musíš to vědět…
- Je to pravda.

4
00:00:17,375 --> 00:00:19,500
Musíme se k něčemu přiznat, Agato.

5
00:00:22,208 --> 00:00:24,208
Ale chci ti to říct já.

6
00:00:25,666 --> 00:00:28,000
Když jsem ti řekl, že jsem z rozchodu

7
00:00:28,875 --> 00:00:31,125
s Ester šťastný,

8
00:00:31,916 --> 00:00:32,958
nebyla to pravda.

9
00:00:37,083 --> 00:00:38,041
Děláš si srandu?

10
00:00:39,416 --> 00:00:41,958
Ne, mami. Říká pravdu.

11
00:00:44,166 --> 00:00:45,500
No tak, Salvo!

12
00:00:45,583 --> 00:00:47,916
Promiň, ale…

13
00:00:48,000 --> 00:00:49,541
Posuň se, prosím tě.

14
00:00:50,875 --> 00:00:53,541
Tak proč ses k ní
po telefonu choval tak hrozně?

15
00:00:53,625 --> 00:00:54,916
Abych se ochránil.

16
00:00:55,833 --> 00:00:57,250
Jsem ráda, žes mi to řekl.

17
00:00:57,333 --> 00:00:58,791
Ulevilo se ti.

18
00:00:58,875 --> 00:01:00,541
- Že jo?
- Ano.

19
00:01:01,208 --> 00:01:03,458
Ano. strašně trpím, Agato. Příšerně.

20
00:01:04,458 --> 00:01:08,250
Ale tahle bolest není nic
ve srovnání s bolestí, kterou cítíš, když…

21
00:01:08,333 --> 00:01:09,458
když ti umře máma.

22
00:01:11,250 --> 00:01:13,541
Kvůli nemoci, nehodě,

23
00:01:13,625 --> 00:01:15,583
nebo zbloudilé kulce.

24
00:01:15,666 --> 00:01:18,875
Salvo, jestli můžeme něco udělat…

........