1
00:00:18,458 --> 00:00:21,291
Když jsem se z odposlechů dozvěděl,

2
00:00:22,000 --> 00:00:24,500
že Gambino krade peníze Svatému Otci,

3
00:00:25,958 --> 00:00:27,916
začal jsem ho vydírat.

4
00:00:29,083 --> 00:00:32,750
Říkal jsem mu,
kde má nechat kufřík s penězi.

5
00:00:33,791 --> 00:00:35,458
A pak jsem si je vyzvedl.

6
00:00:36,833 --> 00:00:38,125
Snadné, že?

7
00:00:38,208 --> 00:00:40,916
<i>Ale jednou v noci, během předání,</i>

8
00:00:41,541 --> 00:00:43,708
<i>Gambino uviděl můj obličej.</i>

9
00:00:43,791 --> 00:00:46,083
Nevěděl, že jsem policista.

10
00:00:46,958 --> 00:00:50,791
Když komisařka Scalia přijela
z Milána, všechno se zkomplikovalo.

11
00:00:50,875 --> 00:00:53,791
Studovala odposlechy

12
00:00:53,875 --> 00:00:57,083
a začala Gambina vyslýchat častěji.

13
00:01:23,750 --> 00:01:26,375
A pak ho málem přesvědčila,

14
00:01:26,458 --> 00:01:29,250
aby spolupracoval s policií.

15
00:01:30,041 --> 00:01:33,000
Uvědomil jsem si,
že by mě dřív nebo později poznal.

16
00:01:34,916 --> 00:01:36,875
Musel jsem ho zabít.

17
00:01:38,791 --> 00:01:41,833
A když jsem byl u toho,
mohl jsem získat peníze Svatého Otce.

18
00:01:42,791 --> 00:01:43,916
Proto,

19
00:01:45,208 --> 00:01:48,166
protože jsem věděl,
že Ester je Gambinova milenka,

20
00:01:49,291 --> 00:01:51,458
jsem se rozhodl
to hodit na Valentina a Salva.

21
00:01:51,541 --> 00:01:53,333
Tady pan Gambino.

22
00:01:54,416 --> 00:01:56,291
Mám rozbitou televizi.

23
00:01:57,833 --> 00:01:59,500
Danteho ulice 34.

24
00:02:03,875 --> 00:02:04,875
........