1
00:00:11,370 --> 00:00:14,700
Jasně jsem vám říkal,
ať prověříte cokoliv, co nějak vybočuje.

2
00:00:14,700 --> 00:00:17,288
A vy jste zaznamenal jen samé blbosti.

3
00:00:17,288 --> 00:00:20,640
Tady mám akorát její přípravy na svatbu,

4
00:00:20,640 --> 00:00:23,270
kde akorát vidím
časy fotek a plánované datum svatby.

5
00:00:23,270 --> 00:00:24,570
To je mi k ničemu.

6
00:00:24,570 --> 00:00:27,650
<i>Taky pozastavila experiment,
který se týkal teorie superstrun.</i>

7
00:00:27,650 --> 00:00:29,310
<i>Ale to už jsem stejně věděl.</i>

8
00:00:29,310 --> 00:00:30,670
Však to je jasné.

9
00:00:30,670 --> 00:00:34,948
Připravovala se na svatbu,
takže neměla čas na nějaký experiment.

10
00:00:34,948 --> 00:00:37,016
Dobře. Už musím končit.

11
00:00:40,540 --> 00:00:43,140
Wang Miao

12
00:00:43,140 --> 00:00:44,328
Shen Yufeiová

13
00:01:45,140 --> 00:01:47,040
Jsi v pořádku?

14
00:01:47,890 --> 00:01:50,154
To zase nemůžeš spát?

15
00:01:52,150 --> 00:01:55,070
Už jsi dva dny vůbec nespal.

16
00:02:00,000 --> 00:02:02,420
To je jedno. Jsem v pohodě.

17
00:02:07,530 --> 00:02:15,230
A co ti teda řekl doktor?

18
00:02:17,780 --> 00:02:19,908
Že jsem nevyrovnaný.

19
00:02:27,810 --> 00:02:33,130
A co kdybych tvé příznaky
probrala s kolegy s psychiatrie?

20
00:02:34,070 --> 00:02:37,060
Je možné, že ti to fakt pomůže.

21
00:02:40,360 --> 00:02:44,012
Den předtím jsem byl
na konferenci organizace Poznání vědy.

22
00:02:45,180 --> 00:02:49,320
Byla tam spousta vědců,
kteří probírali teorii farmáře.

23
00:02:50,000 --> 00:02:52,608
Ale to už jsem ti včera říkal.

24
........