1
00:00:08,500 --> 00:00:12,416
„Záměrem tohoto filmu je pobavit diváky.
Jedná se o fiktivní dílo.

2
00:00:12,500 --> 00:00:15,958
„Jména, postavy,
místa a události děje jsou smyšlené.“

3
00:00:49,291 --> 00:00:51,125
{\an8}Zdravím, pane. Dobrý den, paní.

4
00:00:55,750 --> 00:00:56,666
Zdravím, tatínku.

5
00:00:57,833 --> 00:00:59,041
To je trochu moc.

6
00:00:59,125 --> 00:01:00,583
Dobrý den, pane a paní.

7
00:01:01,291 --> 00:01:02,208
Ne.

8
00:01:02,875 --> 00:01:04,833
Požehnejte nám, prosím.

9
00:01:05,916 --> 00:01:07,208
Požehnejte?

10
00:01:07,500 --> 00:01:10,666
Žádám vás o požehnání.

11
00:01:10,750 --> 00:01:11,625
Tedžas.

12
00:01:13,291 --> 00:01:14,125
MÁMA VOLÁ

13
00:01:15,791 --> 00:01:18,625
-Právě jsem se ti chystal volat.
<i>-Proč jsi tak nervózní?</i>

14
00:01:19,708 --> 00:01:21,333
Mám se seznámit s jejími rodiči.

15
00:01:21,958 --> 00:01:24,458
Jsou to Išini rodiče. Určitě budou milí.

16
00:01:24,541 --> 00:01:26,750
Mami, není to Iša. Je to Eša.

17
00:01:26,833 --> 00:01:28,250
Dobrá, Eša.

18
00:01:28,333 --> 00:01:30,541
Jsou to milionáři. Ne jako my.

19
00:01:31,500 --> 00:01:32,625
Řekni mi něco.

20
00:01:34,708 --> 00:01:35,666
Které sako?

21
00:01:36,791 --> 00:01:37,875
Obě jsou dobrá.

22
00:01:39,416 --> 00:01:41,041
Nemůžu si vzít obě. No tak!

23
00:01:41,125 --> 00:01:42,583
Dobře, dej je blíž.

24
00:01:43,625 --> 00:01:45,875
Tomu prvnímu chybí knoflík.

25
........