1
00:01:18,144 --> 00:01:20,480
{\an8}Prosím, ať mě přijmou.

2
00:01:24,366 --> 00:01:25,409
{\an8}Finley Sinclairová?

3
00:01:26,014 --> 00:01:26,890
{\an8}Ano!

4
00:02:17,198 --> 00:02:18,074
{\an8}Jsi to ty?

5
00:02:19,133 --> 00:02:20,009
{\an8}Jo.

6
00:02:24,663 --> 00:02:25,498
Jak to šlo?

7
00:02:28,125 --> 00:02:29,502
Tak tolik k modlitbám.

8
00:02:30,211 --> 00:02:31,128
Zlato.

9
00:02:32,791 --> 00:02:35,210
Na podzim mají další konkurz.

10
00:02:36,628 --> 00:02:39,297
Pojď sem. Já vím.

11
00:02:40,173 --> 00:02:42,467
Možná bys měla přemýšlet o plánu B.

12
00:02:47,847 --> 00:02:50,392
Možná potřebuješ změnu prostředí.

13
00:02:52,686 --> 00:02:56,314
Mohla bych zkusit ten
semestr v cizině, jak dělal Alex.

14
00:03:04,072 --> 00:03:07,242
{\an8}<i>Vítám vás v letadle do Dublinu v Irsku.</i>

15
00:03:07,325 --> 00:03:08,159
{\an8}ZA ČTYŘI MĚSÍCE

16
00:03:08,243 --> 00:03:12,372
<i>Letový čas bude zhruba</i>
<i>šest hodin a deset minut.</i>

17
00:03:12,455 --> 00:03:15,792
V první třídě je volné místo,
pokud ho chcete.

18
00:03:15,875 --> 00:03:17,168
Bude to dlouhý let.

19
00:03:20,046 --> 00:03:21,590
- Ano, prosím.
- Za mnou.

20
00:03:30,140 --> 00:03:31,099
Užijte si to.

21
00:03:37,272 --> 00:03:40,108
- Časopis?
- Jo, díky.

22
00:03:40,942 --> 00:03:43,403
{\an8}PŘEMOŽITEL SRDCÍ

23
00:03:55,749 --> 00:03:58,460
Pane, vaše kamarádka se musí připoutat.

24
00:03:58,543 --> 00:03:59,753
Jo, díky.
........