1
00:00:05,506 --> 00:00:09,708
Dámy a pánové, jsme
v příbřežním městě Oxnard v Kalifornii.

2
00:00:11,812 --> 00:00:13,712
A proč, že tu jsme?

3
00:00:13,714 --> 00:00:17,616
Kvůli tomuto historickému
zduchovělému domu.

4
00:00:21,956 --> 00:00:25,224
Před rokem se sem
nastěhoval jeden pár

5
00:00:26,127 --> 00:00:28,127
a ten nám nyní řekne,

6
00:00:28,129 --> 00:00:31,130
co podivného
tu zažil.

7
00:00:32,333 --> 00:00:34,133
Měli tu návštěvy,

8
00:00:34,201 --> 00:00:37,936
do kterých strčila
nějaká neviditelná síla.

9
00:00:38,706 --> 00:00:39,904
Došlo tu k úmrtí.

10
00:00:41,108 --> 00:00:46,712
Jsme připraveni vstoupit
do domu Henry Levyho.

11
00:01:22,516 --> 00:01:26,452
Pro Titulky.com
-misticjoe-

12
00:01:31,759 --> 00:01:34,660
Tento, 450 metrů čtverečních,
velký dům,

13
00:01:34,761 --> 00:01:40,933
nechal postavit pro svou rodinu před více,
jak stoletím, Oxnardský magnát Henry Levy.

14
00:01:40,935 --> 00:01:46,705
Henry v domě zemřel po krátké nemoci
v roce 1936 a o dům

15
00:01:46,707 --> 00:01:51,043
se následně starala jeho
žena Camille spolu se svou sestrou

16
00:01:51,045 --> 00:01:52,911
až do 70. let 20. století.

17
00:01:52,913 --> 00:01:55,414
O Camille víme, že též zemřela
v tomto domě,

18
00:01:55,416 --> 00:01:58,450
ale místo skonu její sestry
Juliette zůstává neznámé.

19
00:02:00,154 --> 00:02:03,755
Sestry podle všeho
měly velmi krutou povahu,

20
00:02:03,857 --> 00:02:07,326
jež by mohla pohánět
místní negativní energii,

21
00:02:07,328 --> 00:02:10,095
která způsobila to,
že jakýkoliv další majitel

........