1
00:00:10,920 --> 00:00:12,520
<i>Dívala jsem se všude,
nemůžu to najít!</i>

2
00:00:12,600 --> 00:00:16,040
Proto mi voláš?
Nemám čas, řídím taxík.

3
00:00:16,520 --> 00:00:18,080
Nevím, kde je ovladač.

4
00:00:18,160 --> 00:00:20,200
- Podívej se pod gauč.
-<i> Zavolám jejich P.R. týmu.</i>

5
00:00:20,280 --> 00:00:22,320
Garáž. Zkontrolovalas garáž?

6
00:00:22,400 --> 00:00:23,800
- <i>Proč garáž?</i>
- Nevím!

7
00:00:23,880 --> 00:00:26,760
Vydržte. Promiňte,
já vůbec nic neslyším.

8
00:00:26,840 --> 00:00:28,000
Moje žena hledá ovladač.

9
00:00:28,080 --> 00:00:30,240
A Diane Kruger
potřebuje šaty na Césary.

10
00:00:30,320 --> 00:00:32,200
<i>Počkej, ty máš
v autě Diane Kruger?</i>

11
00:00:32,240 --> 00:00:32,960
Ani ne...

12
00:00:33,880 --> 00:00:35,320
Déborah, zavolám ti.

13
00:00:35,400 --> 00:00:36,760
<i>- To bys měl.</i>
- Ano, jistě.

14
00:00:38,440 --> 00:00:40,640
Chápu, že chcete červenou.

15
00:00:40,720 --> 00:00:43,080
Zavolám vám, Diane,
mám další hovor.

16
00:00:43,160 --> 00:00:45,320
Jsem tady. Brzy se ozvu.

17
00:00:47,040 --> 00:00:48,880
Camillo! Už hodinu ti volám.

18
00:00:48,960 --> 00:00:51,320
Musíš si přečíst
scénář Oscara Rondo.

19
00:00:51,400 --> 00:00:52,800
Dobře. Do kdy?

20
00:00:52,880 --> 00:00:56,560
Hned! Jedu vyzvednout Charlotte
na letiště. Zeptá se na názor.

21
00:00:57,200 --> 00:00:59,320
- Nečetlas to?
- Ne. Nečetla.

22
00:00:59,400 --> 00:01:01,720
Přišlo to včera večer.
Chtěla jsem to číst v noci,
........